Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Digitální sítě integrovaných služeb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP32DSI ZK 4 2P + 0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra telekomunikační techniky
Anotace:

Úzkopásmová digitální síť integrovaných služeb (N-ISDN). Služby ISDN. Základní a primární přístup (BRA, PRA). Síťová zakončení, napájení terminálů, obousměrný přenos po dvoudrátovém vedení. Přenos rámců po B a D kanálech. Protokol LAPD a DSS1. Spolupráce ISDN s textovými a datovými sítěmi. Širokopásmová ISDN (B-ISDN), přenos a spojování. Signalizace. Druhy služeb, terminály. Signalizace CCS7, vrstvový model, signalizační síť. Signalizační jednotky, jejich adresování. Uživatelská část ISUP a přenosová část MTP.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úzkopásmová digitální síť integrovaných služeb (N-ISDN). Služby ISDN. Základní a primární přístup (BRA, PRA). Síťová zakončení, napájení terminálů, obousměrný přenos po dvoudrátovém vedení. Přenos rámců po D kaná-lech. Protokol LAPD a DSS1. Spolupráce ISDN s textovými a datovými sítěmi. Širokopásmová ISDN (B-ISDN), přenos a spojování. Signalizace. Druhy služeb, terminály. Signalizace CCS, vrstvový model, signalizační síť. Signalizační jednotky, jejich adresování. Uživatelská část ISUP a přenosová část MTP.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Lojík,V.:Digitální spojovací systémy.Skripta.Praha,ČVUT,1997

Blunár,K.,Vaculík,M.:Digitálne siete integrovaných služieb.Žilina, VŠDS,1996

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11738704.html