Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Hodnocení účinnosti v ITS

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20HITS KZ 2 2P+0C
Přednášející:
František Kopecký, Jakub Rajnoch, Jiří Růžička
Cvičící:
František Kopecký, Jakub Rajnoch, Jiří Růžička
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Předmět nabízí znalosti o zpracovávání strategických záměrů, studií proveditelnosti ITS systémů na základě dostupných podkladů včetně znalostí hodnocení jednotlivých fází implementace ITS až po výpočet účinnosti ITS.

Požadavky:

úvodní znalosti o ITS, znalosti z oblasti řízení projektů a rozhodování v dopravě

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí o vyhodnocování ITS projektu od stádia strategického záměru až po hodnocení provozu ITS systému.

Studijní materiály:

Svoboda V., Svítek M.: Telematika nad dopravními sítěmi, monografie ČVUT, 2004

Svítek M.: Výsledky projekty MD ČR: Účinnost ITS, výzkumné zprávy 2006, 2007.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 8. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1165706.html