Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Návrh elektronických řídicích systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35NRS ZK 4 2P+2S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Metody konstrukce moderních elektronických řídících systémů s využitím prostředků CAD ve spolupráci s možnostmi analogové a číslicové simulace obvodů. V předmětu je probírána problematika spolehlivosti a zajištění EMC navrhovaného systému, návrh plošných spojů s prostředky CAD, řešení elektronických systémů s využitím programovatelných IO nebo procesorové techniky. Součástí je individuální projekt návrhu zadaného elektronického systému, zahrnující ideový návrh, simulaci, konstrukční řešení a dokumentační část.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Abel M.: Plošné spoje s SMD, návrh a konstrukce. ISBN 80-902733-2-7, Platan Pardubice 2000

Záhlava V.: OrCad 10 , ISBN 80-247-0904-x, Grada 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11631004.html