Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Teoretická fyzika v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11TEF Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Přednášející:
Zuzana Malá (gar.), David Matejov
Cvičící:
Zuzana Malá (gar.), David Matejov
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Zobecněné souřadnice, Lagrangeovy rovnice 1. a 2. druhu, Hamiltonovy kanonické rovnice, kanonické transformace, ergodické systémy, slabě neintegrabilní hamiltonovské systémy, deterministický chaos, potenciální proudění v rovině, obtékání válce, konformní zobrazení a metoda singularit, laminární proudění, turbulentní proudění.

Požadavky:

zakončené bakalářské studium, znalost látky probírané v předmětech Fyzika 1 (bakalářské studium), Fyzika 2 (bakalářské studium), Matematická analýza funkcí více proměnných (bakalářské studium)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

uvedení do teorie deterministického chaosu; určení vztlakové síly, určení rychlostního profilu reálné tekutiny

Studijní materiály:

M. Brdička, A. Hladík: Teoretická mechanika, Academia, Praha, 1987; M. Brdička: Mechanika kontinua, Nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1959; J. Horák, L. Krlín, A. Raidl: deterministický chaos a jeho fyzikální aplikace, Academia, Praha, 2003;J. Noskievič a kol.: Mechanika tekutin, SNTL, Praha, 1987

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1160106.html