Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Anglický jazyk 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP04A2ZK ZK 0
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jazyků
Anotace:

Předmět označený ZK je určen pouze těm doktorandům,kteří studují ve starším programu platným do září 2003 a nepožádali o převedení do nového jazykového studia.

Požadavky:

Zkouška se především zaměřuje na znalost metodiky písemného zpracování a přednesení prezentace spolu s důrazem na stylistické formy a postupy.Znalost takovéto metodiky je chápána jako příprava na budoucí profesní komunikaci. Zkoumá dále znalost rozboru textu po obsahové a lexikální stránce i obecné znalosti jazyka a reálií nutných k budoucí profesionální kariéře včetně základních znalostí psaní oficiálních dopisů a strikturovaného životopisu. Před zkouškou je naprosto nutná ústní konzultace s dostatečným časovým předstihem-zvláště pro doktorandy,kteří nechodili do kurzu. Doktorandi dostanou informace o použité literatuře,podrobném obsahu částí zkoušky a mohou vidět i vzor písemné práce.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/PGS/A/P04A2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11563404.html