Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Optimalizační metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35OME ZK 4 3P+1S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Teorie optimalizace nalézá uplatnění v řadě aplikací v technice, ekonomii i jinde. V kurzu bude věnována pozornost numerickým problémům statické i dynamické optimalizace. Nejmenší čtverce, úplné nejmenší čtverce, numerické metody řešení těchto problémů, aplikace. Numerické metody optimalizace bez omezení a s omezením. Statistické metody optimalizace. Černoffova mez, Vapnikova-Červoněnkisova dimenze, teorie učení. Metody vnitřního bodu. Semidefinitní programování.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1) S Boyd, L. Vandenberghe: Convex Optimization, Cambridge University Press,

2004.

2) J. Nocedal, S. Wright: Numerical Optimization, Springer Series in

Operations Research, 1999 Springer-Verlag New York.

3) E. Polak: Optimization, Algorithms and Consistent Approximation, 1997

Springer-Verlag New York.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11563004.html