Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vícedimenzionální diskrétní signály a systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP01VDS ZK 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Diskrétní signály a funkce definované na kartézské síti. Prostory diskrétních signálů. Diskrétní systémy, stavové modely lineárních systémů. Diferenční rovnice, existence a unicita řešení. Asymptotická stabilita lineárních systémů. Základní pojmy teorie funkcí více komplexních proměnných. Polynomy více komplexních proměnných, polynomiální matice. Vícedimenzionální Fourierova transformace a transformace Z. Podmínky stability lineárních systémů. Filtrace vícedimenzionálních signálů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11552204.html