Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Adaptivní a prediktivní řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35APR ZK 4 3P+1S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Rekurzivní identifikace, automatická syntéza regulátoru, LQ regulace na konečném horizontu. Různé metody auto-tuning a gain scheduling, MRAS, STR, samo-nastavující se PID - přehled z literatury. Duální řízení - teoretický ideál a jeho suboptimální aproximace, opatrné a důvěřivé strategie. Deterministické, stochastické a adaptivní řízení na klouzavém horizontu a jeho stabilita. Význam prediktivního řízení při existenci omezení na velikost signálu - kvadratické programování, Adaptivní versus robustní řízení - výhody a nevýhody. Příklady z praxe.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Prediktivní rízení

1.Kwon W. H., Han S., Receding Horizon Control: Model Predictive Control for State Models, Advanced Textbooks in Control and Signal Processing, (Springer, 1 edition December 31, 2005, ISBN: 1846280249).

2.Allgower, F., and A. Zheng, Nonlinear Model Predictive Control, (Springer-Verlag, 2000).

3.Wayne B., Process Control: Modeling, Design and Simulation Series: Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences, (Prentice Hall, 1 edition Dec 26, 2002, ISBN: 0133536408).

4.Maciejowski, J. M., Predictive Control with Constraints, (Pearson Education POD, 2002).

5.Kouvaritakis, B., Cannon M. (Editors) Non-linear Predictive Control: theory and practice (IEE Publishing EIT 2001, ISBN: 0852969848)

6.Bacic M., Cannon M. and Kouvaritakis B. „Constrained control of SISO bilinear systems“ IEEE Trans. Automatic Control 48 (8), pp 1443-1447.

Adaptivní rízení

1.Fortescue T.R., Kershenbaum L.S. and Ydstie B.E., „Implementation of sefttuning regulators with variable forgetting factors“, Automatica, 17, 6, 831-835.

2.Peterka, V., Bayesian approach to system identification, Trends and Progress in System Identification (P. Eykhoff, Ed.). Chap. 8, pp. 239-304.

3.Kulhavy, R. and Kraus F. J., „On duality of regularized exponential and linear forgetting“, Automatica 32, 1403-1415.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11551304.html