Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie automatického řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35TAR ZK 4 3P+1S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Systémový přístup, objekt, systém, třídění systémů, model, linearizace, vnitřní a vnější popis systému, souvislost spojitého a diskrétního popisu, vazby mezi systémy, zpětná vazba, lineární zpětnovazební regulátor, rozdělení regulátorů, členy regulátoru, analýza regulačního obvodu, přesnost regulace, fyzikální význam a definice stability systému, nutné a postačující podmínky stability lineárních systémů, kriteria stability lineárních systémů, stabilita regulačního obvodu, syntéza regulačního obvodu, ukazatele kvality a přesnosti regulace, metody syntézy regulačních obvodů, stavová zpětná, rozvětvené a mnoharozměrové regulační obvody, nelineární dynamické systémy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Franklin, G.F. - Powell, J.D. - Emami-Naeini, A.: FEEDBACK CONTROL OF

DYNAMIC SYSTEMS, Pearson Prentice Hall, 2006

Franklin, G.F. - Powell, J.D. - Workman, M.: DIGITAL CONTROL OF

DYNAMIC SYSTEMS, Addison Wesley Longman, Inc., 1997

Hyniova, K.: RIDICI TECHNIKA, skriptum FEL CVUT, Vydavatelství CVUT

Praha, 2006

Stecha, J.: Teorie dynamickych systemu,

skriptum FEL CVUT, Vydavatelství CVUT, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11522704.html