Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Paralelní systémy pro řízení v reálném čase

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35PSD ZK 4 2P+2S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Specifikace distribuovaných řídicích systémů (DRS). Enslowův model. Flynnova klasifikace. Simulace distribuovaných systémů (OPNET). Aplikace paralelních počítačů v řízení. Globální komunikace, zvýšení výkonu. Petriho sítě, časované a interpretované Petriho sítě, spojité a hybridní Petriho sítě. MAX+ algebra. ISO-OSI model DRS. Modelování komunikačních protokolů. Přenosové protokoly Profibus, CAN, LonWorks. Operační systémy pro řízení v reálném čase (VRTX, VxWorks), jejich výkonnost. Strukturovaný návrh (SART), verifikace a validace aplikací pro řízení v reálném čase.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP35PSD

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

R. David and H. Alla, Discrete, Continuous, and Hybrid Petri Nets, Springer

2005.

Blazewicz, J., Ecker, K., Schmidt, G., Weglarz, J.: Scheduling in Computer

and Manufacturing Systems, Springer- Verlag, Berlin,1996.

Poznámka:
Další informace:
http://dce.fel.cvut.cz/studium/paralelni-systemy-pro-rizeni-v-realnem-case
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11521904.html