Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Modelování a identifikace dynamických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35MID ZK 4 2P+2S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Modely lineárních systémů s konstantními a proměnnými parametry, modely nelineární. Modelování fyzikálních systémů pomocí výkonových grafů. Neparametrické časové a frekvenční metody identifikace ze vstupně-výstupních dat. Korelační, fourierova a spektrální analýza. Parametrické metody identifikace a odhadu parametrů. Jednorázové a rekurzivní metody odhadu. Návrh identifikačního experimentu - volba budicího signálu, periody vzorkování a filtrování signálu před vzorkovačem. Volba kritéria identifikace. Návrh struktury modelu a jeho validace. Praktické aspekty identifikace - příklady.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Ljung Lennart: System Identification: Theory for the User (2nd Edition). Prentice Hall PTR 1998, 609 pages, ISBN: 0136566952

2.Close Ch., Frederick D., Newell J.: Modeling and Analysis of Dynamic Systems. Wiley 2001, 592 pages, ISBN: 0471394424

3.Pintelon R., Schoukens J.: System Identification : A Frequency Domain Approach. Wiley-IEEE Press 2001, 648 pages, ISBN: 0780360001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11520904.html