Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Fuzzy systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35FRD ZK 4 2P+2S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Fuzzy množiny a fuzzy logika. Fuzy operace a relace, fuzzzifikace a defuzzifikace. Lingvistická proměnná a přibližné usuzování. Fuzzy systémy a fuzzy modely. Základní struktura fuzzy regulátoru. Návrh jednoduchých fuzzy regulátorů. Stabilita obvodů s fuzzy regulátory, metody pro nalezení struktury regulátoru a metody pro hledání pravidel. Použití fuzzy neuronových sítí pro řízení. Fuzzy rozhodování (multiexpertní, multikriteriální rozhodovací problém). Inteligentní regulátory. Neurčitost pravděpodobnostní a neurčitost fuzzy.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Jura P.: Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. VUTIUM, Brno, 2003, ISBN 80-214-2161-0

Klir G. J., Juan B.: Fuzzy sets and fuzzy logic. Prentice Hall, Upper Sadddle river, NJ, 1995,

ISBN 0-13-101171

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11520304.html