Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Aproximace funkcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP01AFU ZK 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Formulace aproximační úlohy. Typy aproximací. Polynomiální a trigonometrická interpolace. Interpolace racionálními funkcemi. Interpolace pomocí

splinů. Prostorové křivky a jejich aproximace kubikami. Fergusonovy, Beziérovy a Coonsovy kubiky. Spojování oblouků. Polynomiální plochy.

Interpolační plochy a plochy určené sítí. Plochy se speciálním okrajem. Plátování. Aproximace v Hilbertově prostoru. Prvek nejlepší aproximace.

Nekonečné ortonormované soustavy. Fourierovy řady. Čebyševovy polynomy. Stejnoměrná aproximace. Čebyševovy věty. Valleé Poussinovy odhady

chyby. Remesovy algoritmy pro konstrukci stejnoměrné aproximace.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11505204.html