Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Praktická typografie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M02PT ZK 2 2+0s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyziky
Anotace:

Předmět je určen všem zájemcům o hlubší poznání typografických zásad, jejich historického vzniku a praktického významu. Student těchto znalostí využije při jakémkoliv psaném projevu (referáty, semestrální projekty, bakalářská a diplomová práce apod.) a ve své další publikační činnosti (sborníky, odborné časopisy). Předmět rozšiřuje látku z některých jiných předmětů, jako např. Prezentační dovednosti.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0B02PT

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A0M02PT

Požadavky:

Požadavky jiných návazných znalostí nejsou.

Osnova přednášek:

1.Historie knihtisku

2.Tiskařské technologie - historie a současnost

3.Písma, fonty

4.Kniha - jednotlivé části, zrcadlo sazby

5.Pravidla řádkového a stránkového zlomu

6.Pravidla hladké sazby

7.Pravidla hladké sazby

8.Pravidla technické sazby

9.Odlišnosti cizojazyčné sazby

10.Korektura

11.Akcidenční sazba, speciální prvky

12.Barvy, barevný prostor, ICC profily

13.Předtisková příprava

14.Rezerva

Osnova cvičení:

předmět má pouze přednášky.

Cíle studia:

Cílem je rozšíření znalostí posluchačů o problematiku typografie především českého jazyka a rozdíly některých cizích, především anglického. Kromě tištěného dokumentu, včetně jeho přípravy pro kvalitní tisk, se předmět částečně zabývá i sazbou elektronických dokumentů a prezentací.

Studijní materiály:

Kočička, P., Blažek, F., Mohelská, L.: Praktická typografie, Computer Press, 2000.

Dvořáková Z.: DTP a předtisková příprava, Computer Press, 2008.

Smékal, J.: PostScript a PDF, Grafie CZ, 2002.

učební texty na www stránkách katedry http://acs.feld.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B02PT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1150106.html