Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Energetické systémy budov 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125ESBB ZK 4 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Analýza a koncepce energetických systémů budov, zajišťujících výrobu, transformaci a distribuci energie v budovách pro zajištění tepelné pohody v zimním i letním období a o optimálního stavu vnitřního prostředí při minimální zátěži životního prostředí.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

TZB a energie. Energetické systémy budov. Podklady pro navrhování vytápěcího zařízení -výpočet tepelných ztrát a výpočet roční potřeby energie na vytápění. Energetická náročnost budov. Návrh a konstrukce otopných ploch. Teplovodní otopné soustavy - návrhové parametry, materiálové a konstrukční řešení, hydraulické a tepelné výpočty, optimalizace návrhu. Čerpací technika. Voda v otopných soustavách. Přehled regulace ve vytápění. Příprava teplé vody

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student získá přehled a schopnost aplikace v oblasti distribuce energií v budovách s ohledem na energetickou náročnost a tepelnou pohodu.

Studijní materiály:

Kabele K. a kol.: Eneregetické a ekologické systémy budov 1,ČVUT 2007

Bašta,J., Kabele K., Otopné soustavy teplovodní. Sešit projektanta 1, Společnost pro techniku prostředí 2008.

ASHRAE Handbook 2005 HVAC Systems and Equipment, Atlanta 2005

Poznámka:

Pro studijni program Inteligentní budovy

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1141906.html