Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Management jakosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382069 KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody managementu kvality při zajišťování kvality podnikových procesů (výrobních i nevýrobních).

Požadavky:

Zpracování a prezentace zadaných úloh. Závěrečné přezkoušení z těchto témat:

1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti

2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti

3.Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti

4.Analýza rizik, FMEA

5.Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi

6.Sedm nových nástrojů pro management jakosti I

7.Sedm nových nástrojů pro management jakosti II

8.Spolehlivost

9.Modely EFQM a CAF

10.Informační systém jakosti

11.Ekonomika jakosti

12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti

13.Integrovaný systém řízení kvality

Osnova přednášek:

1.Soubor norem ISO 9001 a 9004, Příručka jakosti

2.Certifikace a akreditace, Audity jakosti

3.Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti

4.Analýza rizik, FMEA

5.Plánování průmyslových pokusů, Simultánní inženýrství, Tagutchi

6.Sedm nových nástrojů pro management jakosti I

7.Sedm nových nástrojů pro management jakosti II

8.Spolehlivost

9.Modely EFQM a CAF

10.Informační systém jakosti

11.Ekonomika jakosti

12.Odpovědnost za výrobek a státní politika jakosti

13.Integrovaný systém řízení kvality

Osnova cvičení:

1. - 2. Normy řady ISO 9000 - Tvorba mapy procesů

3. - 4. Rozvržení funkce jakosti, Dům jakosti - aplikace

5. - 6. FMEA, Analýza rizik - aplikace

7. - 9. Sedm nových nástrojů pro management jakosti - aplikace

10. - 11. Modely EFQM a CAF - aplikace

12. - 13. Prezentace úloh

Cíle studia:

Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat metody managementu kvality při zajišťování kvality podnikových procesů (výrobních i nevýrobních).

Studijní materiály:

Kožíšek, J.: Management jakosti I, VČVUT, Praha 2005

Kožíšek, J.: Management jakosti II, VČVUT, Praha 2005

Plura, J.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001

Vebr, J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Managemenr Press, Praha 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1138506.html