Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Nástroje řízení a jejich integrace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381112 Z,ZK 4 2P+2C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Controllingové řízení podniku (2381707)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem kurzu je vytvořit projekt řízení podniku, který respektuje klíčové integrační vazby a demonstruje, jak zajistit integraci v podnikovém řízení pro zvyšování výkonnosti podniku. S využitím principů integračního konceptu controllingu ukázat, jak stanovit integrační vlastnosti u určujících soudobých manažerských nástrojů pro podnikové řízení. Vysvětlit, proč je integrační schopnost manažerských nástrojů klíčová pro výkonnost podniku. Na připravených modelech ukázat, které jsou klíčové integrační vazby, jak je určit a jak s nimi pracovat. Ukázat také vhodné kombinace manažerských nástrojů, zajišťující klíčové integrační vazby pro typické úlohy podnikového řízení.

V rámci kurzu dochází ke shrnutí a praktickému ověření poznatků z oblasti managementu a ekonomických propočtů, s vazbami na marketingovou strategii a další oblasti podnikového řízení. Důraz je zejména na racionální a účinné využití manažerských nástrojů v podnikovém řízení a při tvorbě manažerských rozhodnutí.

Semináře jsou založeny na týmové spolupráci studentů a následné diskusi nad problematikou řízení modelového podniku, který si každý tým vytvoří v rámci celosemestrálního projektu. Při výkladu i při tvorbě projektu jsou využívány připravené počítačové modely a další instrukční podklady. Kurz navazuje na předchozí kurzy z oblasti řízení a ekonomiky, zejména na kurz Controllingové řízení podniku, a utilizuje získané znalosti a dovednosti k vytvoření kompletního projektu podnikového řízení modelového podniku.

Požadavky:

Závěrečné hodnocení je souhrnným výsledkem hodnocení:

1.Závěrečné shrnující zprávy k projektu.

2.Závěrečné prezentace finální verze projektu.

3.Dílčích prezentací k jednotlivým milníkům projektu.

4.Průběžných testů.

5.Závěrečného testu.

Osnova přednášek:

1.Úvodní test znalostí. Shrnutí k tvorbě modelu řízení podniku. Představení a poskytnutí počítačových modelů.

2.Shrnutí k roli marketingu, plánování a osobnosti manažera.

3.Manažerské nástroje a jejich klíčové integrační charakteristiky-přehled. Test 1.

4.Milník 1 - Prezentace a odevzdání 1.etapy projektu. Shrnutí k řízení nákladů.

5.Souvislost věcného a finančního plánu podniku.

6.Milník 2 - Prezentace a odevzdání 2.etapy projektu. Test 2.

7.Nástroje strategického řízení a jejich klíčové integrační charakteristiky.

8.Shrnutí k financování potřeby kapitálu a řízení investic.

9.Milník 3 - Prezentace a odevzdání 3.etapy projektu. Test 3.

10.Určení investic spojených s implementací rozvojových strategií a jejich vyhodnocení.

11.Milník 4 - Prezentace a odevzdání 4.etapy projektu.

12.Prezentace a odevzdání kompletního projektu. Závěrečný test.

13.Vyhodnocení projektů. Závěrečné shrnutí a rekapitulace hlavních principů a postupů.

Osnova cvičení:

1.Úvodní test znalostí. Shrnutí k tvorbě modelu řízení podniku. Představení a poskytnutí počítačových modelů.

2.Shrnutí k roli marketingu, plánování a osobnosti manažera.

3.Manažerské nástroje a jejich klíčové integrační charakteristiky-přehled. Test 1.

4.Milník 1 - Prezentace a odevzdání 1.etapy projektu. Shrnutí k řízení nákladů.

5.Souvislost věcného a finančního plánu podniku.

6.Milník 2 - Prezentace a odevzdání 2.etapy projektu. Test 2.

7.Nástroje strategického řízení a jejich klíčové integrační charakteristiky.

8.Shrnutí k financování potřeby kapitálu a řízení investic.

9.Milník 3 - Prezentace a odevzdání 3.etapy projektu. Test 3.

10.Určení investic spojených s implementací rozvojových strategií a jejich vyhodnocení.

11.Milník 4 - Prezentace a odevzdání 4.etapy projektu.

12.Prezentace a odevzdání kompletního projektu. Závěrečný test.

13.Vyhodnocení projektů. Závěrečné shrnutí a rekapitulace hlavních principů a postupů.

Cíle studia:

Cílem kurzu je vytvořit projekt řízení podniku, který respektuje klíčové integrační vazby a demonstruje, jak zajistit integraci v podnikovém řízení pro zvyšování výkonnosti podniku. S využitím principů integračního konceptu controllingu ukázat, jak stanovit integrační vlastnosti u určujících soudobých manažerských nástrojů pro podnikové řízení. Vysvětlit, proč je integrační schopnost manažerských nástrojů klíčová pro výkonnost podniku. Na připravených modelech ukázat, které jsou klíčové integrační vazby, jak je určit a jak s nimi pracovat. Ukázat také vhodné kombinace manažerských nástrojů, zajišťující klíčové integrační vazby pro typické úlohy podnikového řízení.

Studijní materiály:

Cokins, G,: Performance Management, John Wiley &Sons, Inc.

Davila, T., Epstein, M. J., Shelton, R.: Making Innovation work, Wharton School Publishing

Zralý, M.: Podklady ke kurzu Nástroje řízení a jejich integrace, disk S: \Zraly??- elektronicky

Zralý, M.: Podklady ke kurzu Controllingové řízení podniku

Zralý, M.: Řízení nákladů-Sbírka úloh, Vyd. ČVUT

Zralý M., Profota L.: Jak jsou řízeny české firmy? Výsledky benchmarkingového projektu „Manažerská navigace“, Controlling, 4/2003, pp. 3-7, SCPR

Zralý M. a kol: Controlling a manažerské účetnictví jako nástroj integrace v podnikovém řízení, závěrečná publikace shrnující výsledky stejnojmenného projektu, stran: 239, ISBN: 80-01-03362-7, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005

Zralý M.: vybrané publikace 2005-2009: na disku S: \Zraly??- elektronicky

Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou uvedeny při přednáškách.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1137906.html