Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané statě z mechaniky a pružnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2311072 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Stručná osnova části Mechanika:

Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti. Analytické řešení kmitání. Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání. Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí. Přibližné metody. Metoda konečných prvků. Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Stručná osnova části Mechanika:

Kmitání diskrétních soustav s n stupni volnosti. Analytické řešení kmitání. Využití rozvoje podle vlastních tvarů kmitání. Úvod do dynamiky jedno a více rozměrných kontinuí. Přibližné metody. Metoda konečných prvků. Kmitání nelineární soustavy, základní pojmy a vlastnosti, metody řešení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Doporučená literatura části Mechanika:

Stejskal V., Bauma V., Vampola T.: Kmitání mechanických soustav - doplňkové skriptum. Vydavatelství ČVUT, Praha 2003.

Brousil,J.-Stejskal,S.: Mechanika manipulačních zařízení. Vydavatelství ČVUT, Praha 1994.

Stejskal V., Okrouhlík M.: Kmitání s Matlabem. Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.

Brepta R., Půst L., Turek F.: Mechanické kmitání. Sobotáles, Praha 1994.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1137306.html