Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vybrané statě z oboru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351102 Z,ZK 5 3P+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Předmět je zaměřen na aktuální novinky v oboru, které nejsou zařazeny do standartního výukového programu. Studenti budou seznámeni s výsledky ve výzkumu a vývoji v oboru výrobních strojů a s poznatky z konferencí a výstav.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách a exkurzích, které nahrazují cvičení. Úspěšné absolvování zkouškového testu z odpřednášené problematiky.

Osnova přednášek:

Obsah předmětu je průběžně inovován podle aktuálního stavu a tendencí vývoje v oboru výrobních strojů. Každá přednáška je věnována jednomu tématu, které nebylo vyučováno vůbec nebo bylo zmíněno jen stručně v základních osnovách. Přednášející jsou voleni hlavně ze specialistů Ú12135 a příležitostně budou přizváni i pracovníci stěžejních oborových firem. Složení přednášejících se každý rok mění.

Osnova cvičení:

Cvičení je organizováno formou několika exkursí do firem vyrábějících výrobní stroje.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními novinkami ve výzkumu a vývoji v oboru výrobních strojů.

Studijní materiály:

Podklady od jednotlivých přednášejících.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1137206.html