Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Německý jazyk pro středně pokročilé II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VNJ2 Z 2 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Konverzace na obecná i odborná témata. Procvičování schopnosti porozumění psanému a mluvenému textu a schopnosti formulovat jasně názor v návazné diskusi o nastíněném problému. Nacvičování jazykových dovedností pro časté profesní situace.

Utvrzení nejdůležitějších gramatických jevů a vysvětlení obtížnější gramatiky typické pro odborné texty.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: účast na cvičeních (80%), úspěšný písemný test (minimálně 60%)

Osnova přednášek:

1.Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, trpný rod

2. Poslech - zprávy, trpný rod

3. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, předložky

4. Video, předložky

5. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, Velikonoce v německy mluvících zemích

6. práce s odborným textem, opakování

7. Porozumění textu, předpony - slovesa

8. Poslech - zprávy, předpony - slovesa

9. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, spojky

10. Video, spojky

11. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, předložkové vazby přídavných jmen

12. Porozumění textu, předložkové vazby přídavných jmen

13. Práce s odborným textem dle zaměření uchazečů, porušování větného rámce

14. Zápočet

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Umožnit studentům zvýšit schopnost komunikace v NJ s ohledem na běžnou slovní zásobu i na odborný jazyk.

Porozumění delším textům, účinné a jazykově více méně správné používání NJ ve společenském i profesním životě.

Studijní materiály:

Velká učebnice slovní zásoby,Brill Marlen Lilli, Techner Marion , GRADA 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1134106.html