Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elektrické pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A5M14EPO KZ 4 3+2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M14EPO

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A5M14EPO

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná aktivní účast na cvičení a zpracování protokolů z měření.

Požadavkem ke zkoušce je udělení zápočtu z cvičení.

Osnova přednášek:

1. Základní koncepce rozvodu elektrické energie v obytných a administrativních budovách.

2. Sítě s nepřetržitým napájením a jejich záskokové zdroje.

3. Ochrana elektrických rozvodů nn před účinky nadproudu a zkratu.

4. Ochrana inteligentních budov před účinky atmosférických výbojů, spínacích přepětí, přepěťové ochrany a jejich aplikace v energetické síti.

5. Struktura a dimenzování rozvodu elektrické energie, energocentra administrativních budov.

6. Inteligentní instalační přístroje.

7. Systémy pro monitorování a řízení toku elektrické energie v inteligentních budovách.

8. Polovodičové součástky, usměrňovače a jejich aplikace.

9. Střídavé měniče napětí, stejnosměrné měniče napětí a jejich aplikace.

10. Střídače, frekvenční měniče a jejich aplikace.

11. Úsporné řízení čerpadel a ventilátorů.

12. Přehled a stav výtahové techniky, pohony pro výtahy a jejich řízení.

13. Pohony v domácích spotřebičích, ručním nářadí, počítačích.

14. Lineární motory, piezomotory, spínané reluktanční motory a jejich aplikace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Přednášky k předmětu X14RPI

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1133406.html