Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Semin.laser.,plasm.a svazkových technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12LAPT Z 4 0+4 česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Laserové, plazmové a svazkové technologie (12LPST)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Praktická výuka použití laserů, plazmatu a svazků iontů především v medicíně a technologiích. Doplněno exkurzemi do renomovaných firem a pracovišť

Požadavky:

Absolvování předmětů laserová technika, plazma, iontové svazky.

Osnova přednášek:

Předmět je tvořen exkurzemi a praktickými ukázkami k předmětu Aplikace laserů a je doplněn o přednášky o plazmovém povlakování a o iontových svazcích a exkurze k zařízením s iontovým svazkem a k plazmovému povlakování. Přednášky: Plazmové povlakování, aplikace iontových svazků, rezerva - nová problematika. Samostatná práce. Exkurze: plasmové povlakování, Van de Graaff, stomatologie, oftalmologie, fotorefraktivní keratektomie, deposice tenkých vrstev, laserové značkování, rezerva - nová problematika

Osnova cvičení:

Předmět je tvořen exkurzemi a praktickými ukázkami k předmětu Aplikace laserů a je doplněn o přednášky o plazmovém povlakování a o iontových svazcích a exkurze k zařízením s iontovým svazkem a k plazmovému povlakování. Přednášky: Plazmové povlakování, aplikace iontových svazků, rezerva - nová problematika. Samostatná práce. Exkurze: plasmové povlakování, Van de Graaff, Laboratoř iontových svazků, Protonové terapeutické centrum, stomatologie, oftalmologie, fotorefraktivní keratektomie, deposice tenkých vrstev, laserové značkování, rezerva - nová problematika

Cíle studia:

Znalosti:

Laserová technika, plazma, svazky nabitých částic.

Schopnosti:

Přehled o využití laserů, plazmatu a svazků nabitých částic v české vědě, průmyslu a medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Přednášky v elektronické podobě.

Doporučená literatura:

[1]Robert A Meyers, Ed.: Encyclopedia of Lasers and Optical Technology, Academic Press, Inc.,1991

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11299705.html