Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Administrace webového a DB serveru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-AWD Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studentům dobíhajícího oboru BI-IT, jimž chybí povinný oborový předmět BI-AWD, studijní oddělení zapíše ekvivalentní předmět BI-AWD.1, který má blokovou výuku.

Studenti se seznámí s administrací databázových a webových serverů a služeb. Budou schopni nainstalovat, nakonfigurovat, provozovat, testovat a zálohovat komplexní systémy databázových a webových služeb. V rámci vyváženosti budou studenti seznámeni se třemi různými koncepcemi databázových strojů - Oracle jako reprezentanta velkého komerčního systému, PostgreSQL jako reprezentanta komplexního a velmi pokročilého databázového stroje udržovaného a vyvíjeného komunitou jako software s otevřeným zdrojovým kódem, a MySQL jako reprezentanta nejužívanějšího databázového stroje z pohledu návaznosti na webový server Apache.

Požadavky:

Teoretické základy a praktické zkušenosti s používáním databází a znalost základních webových technologií.

Osnova přednášek:

1. Architektura databázového stroje z pohledu instalace, konfigurace a zálohování.

2. Koncepce databázových strojů Oracle, PostgreSQL a MySQL.

3. Specifika konfirgurace, administrace a zálohování Oracle.

4. Specifika konfigurace, administrace a zálohování PostgreSQL.

5. Specifika konfigurace, administrace a zálohování MySQL.

6. Běžná údržba a zálohování v jednotlivých DB strojích.

7. Techniky detekce a ladění problematických SQL dotazů.

8. Webový server Apache, vlastnosti, architekruta, instalace.

9. Konfigurace serveru Apache, testování.

10. Moduly serveru Apache.

11. Autentizace a autorizace, bezpečnost, sledování přístupů k serveru, nástroje pro analýzu.

12. Zálohování a obnova dat, integrita webového serveru.

13. Integrace a konfigurace MySQL a PHP do webového serveru, phpMyAdmin.

14. Proxy server, přepisování URL, optimalizace, load balancing.

Osnova cvičení:

1. Zadání semestrální práce.

2. Konzultace k zadání semestrální práce.

3. Konzultace semestrální práce.

4. Odevzdání semestrální práce.

Cíle studia:

Tento předmět uzavírá administraci komplexního systému. Dává přehled i praktické zkušenosti s administrací databází a webového serveru. Z hlediska praktického procvičení bude v databázové části tohoto předmětu více prostoru věnováno nejběžnějšímu řešení v kontextu www aplikací - tedy serveru MySQL. PosgreSQL a Oracle jsou zařazeny zejména proto, aby student získal jasnější představu o komplexnějších DB serverech (jak opensource, tak komerčních).

Studijní materiály:

1. Kabir, M. J. Apache Server 2: kompletní příručka administrátora. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0319-6.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-AWD/

Studenti, kteří opakují studium a mají uznaný předmět AWD, bude tento předmět mít roli volitelný.

Opozdilý student, kterému chybí AWD, dělá rozdílovou zkoušku.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-AWD/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1124606.html