Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Architektury počítačových systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-APS Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Michal Štepanovský (gar.)
Cvičící:
Michal Štepanovský (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti rozumějí architekturám počítačů s univerzálními procesory na úrovni strojových instrukcí s důrazem na pipelining instrukcí a paměťovou hierarchii. Získají znalosti základních konceptů RISC a CISC architektur, naučí se, jak moderní počítače pracují a jak jsou konstruovány. Naučí se technologie dnešních procesorů sloužící ke zvýšení rychlosti vykonávání programů. Získají schopnost optimalizovat jejich programy za účelem maximálního využití procesoru. Seznámí se s myšlenkami současných trendů v oblasti počítačových architektur a s tím souvisejícím dopadem na software. Studenti rovněž porozumí architekturám vektorových procesorů a jejich využitím v dnešních mikroprocesorech. Porozumí také principům a architekturám víceprocesorových systémů se sdílenou pamětí a problematice paměťové konzistence u těchto systémů.

Požadavky:

Znalost základů kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Znalost fungování počítače na úrovni strojových instrukcí, programování v jazyce strojových instrukcí. Programování v jazyce C, funkce překladače z vyššího programovacího jazyka.

Osnova přednášek:

1. Hodnocení výkonnosti počítačů, kvantitativní principy architektury počítačů.

2. Architektury souborů instrukcí, procesory RISC a CISC.

3. Proudové zpracování instrukcí, celočíselný procesor RISC.

4. Pokročilé proudové zpracování instrukcí, hazardy a jejich řešení, vícetaktové instrukce.

5. Superskalární a superpipelinové procesory, proudové zpracování komplexních instrukcí.

6. Dynamické plánování a dynamická predikce skoku, paralelismus na úrovni instrukcí a jeho limity.

7. [3] Paměťová hierarchie - skrytá paměť (cache), hlavní paměť, hardwarová podpora pro virtualizaci paměti.

8. Datový paralelismus, vektorové a SIMD architektury.

9. Multiprocesorové počítače se sdílenou pamětí, koherence a konzistence.

10. Synchronizace procesorů v multiprocesorových počítačích se sdílenou pamětí.

11. Architektura multiprocesorových počítačů s distribuovanou pamětí.

12. Perspektivy dalšího vývoje počítačových systémů.

Osnova cvičení:

1. Hodnocení výkonnosti počítačů.

2. Měření výkonnosti počítačů s využitím zkušebních úloh.

3. Soubor instrukcí procesoru DLX a úloha překladače.

4. [2] Experimenty s celočíselným proudově pracujícím procesorem DLX.

5. [2] Simulace proudově pracujícího procesoru DLX.

6. Odevzdávání úloh a rezerva.

7. Návrh a simulace skryté paměti.

8. Výkonnostní simulace skryté paměti.

9. [2] Vektorový procesor DLXV.

10. Simulace MESI protokolu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy fungování a konstruování současných počítačů. Těžiště předmětu jsou techniky řízení zpracování instrukcí na úrovni mikroarchitektury a architektura paměťové hierarchie . Předmět pokrývá techniky, které používají současné procesory k zvýšení rychlosti provádění programů a způsoby optimalizace. Předmět se zabývá i trendy, které lze očekávat v oblasti technického vybavení počítačů a jejich programování.

Studijní materiály:

1. Dvořák, V., Drábek, V. Architektura procesorů. Brno: Vutium, 1999. ISBN 80-214-1458-8.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-APS/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-APS/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1124506.html