Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Základy softwarového inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-ZSI Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí se porozumět formalizovaným zápisům analytických a návrhových modelů v jazyku UML. Částečně si vyzkouší i tvorbu těchto modelů ve cvičení, kde řeší menší projekty v týmech. Mají být schopni nad těmito modely kvalifikovaně diskutovat s ostatními členy softwarového týmu. Tyto zkušenosti a dovednosti umožní absolventům tohoto předmětu se v praxi do takového týmu efektivně začlenit.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-ZSI

Osnova přednášek:

1. Úvod do softwarového inženýrství.

2. Modelování obchodních procesů.

3. Modelování požadavků, případy užití.

4. Analýza, doménový model.

5. Architektura softwarových systémů.

6. Návrh aplikace, třídní a sekvenční diagram.

7. Návrh aplikace, diagram komponent a nasazení.

8. Návrhové principy a vzory.

9. Případová studie.

10. Testování aplikací.

11. Metodiky vývoje.

12. CASE nástroje.

13. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Úvod, ukázky možných projektů.

2. Prezentace projektů, rozdělení do týmů, brainstorming nad tématy.

3. Konzultace slovního zadání.

4. Konzultace katalogu požadavků, modelu případů užití, diagramů aktivit.

5. Odevzdávání práce dle přednášek 1 až 3.

6. Odevzdávání posudků, konzultace analýza.

7. [2] Konzultace: analýza.

8. Odevzdávání práce dle přednášek 1 až 7, konzultace návrh.

9. Konzultace: návrh.

10. Poslední konzultace k projektu.

11. Prezentace a odevzdání kompletního projektu k posouzení.

12. Prezentace oponentských posudků, diskuse.

13. Zápočty.

Cíle studia:

Základní kurz softwarového inženýrství, který je určen pro pochopení discipliny, získání základních dovedností v analýze a návrhu, seznámení s používanými technikami a nástroji. Probírá se základní životní cyklus programového díla, od specifikace požadavků, přes návrh řešení až po vlastní implementaci, provoz a údržbu. Důraz je kladen na analytickou fázi, neboť ostatní fáze jsou součástí jiných předmětů. Modelovacím prostředkem je UML (Unified Modeling Language). Předmět zahrnuje i úvod do technologie návrhu uživatelského vzhledu.

Studijní materiály:

1. Arlow, J., Neustat, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

2. Drbal, P. OOMT - Objektově orientované metodiky a technologie.. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-740-1.

3. Řepa, V., Chlapek, D. Materiály ke strukturované analýze. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-260-4.

4. Král, J. Informační systémy: Specifikace, realizace, provoz. Veletiny: Science, 1998. ISBN 80-86083-00-4.

5. Pokorný, P., Halaška, I. Databázové systémy. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2003. ISBN 80-01-02789-9.

6. Richta, K., Sochor, J. Softwarové inženýrství I. Praha: ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01428-2.

7. Řepa, V. Analýza a návrh informačních systémů. Praha: Ekopress, 1999. ISBN 80-86119-13-0.

8. Schmuller, J. Myslíme v jazyku UML. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0029-8.

9. Šešera, L., Mičovský, A., Červeň, J. Datové modelování v příkladech. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-247-0049-2.

10. Vrana, I., Richta, K. Zásady a postupy při zavádění podnikových informačních systémů. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1103-6.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni:2p+1c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1124206.html