Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Vyhledávání na webu a v multimediálních databázích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-VWM Z,ZK 5 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti získají základní přehled o technikách vyhledávání v prostředí webu, na které je nahlíženo jako na rozsáhlá distribuovaná a heterogenní datová úložiště. Konkrétně studenti získají znalosti o technikách vyhledávání textových a hypertextových dokumentů (samotných webových stránek), dále se detailněji seznámí s technikami podobnostního vyhledávání v heterogenních multimediálních databázích (obecně v kolekcích nestrukturovaných dat). Zároveň se tak naučí technikám pro programování webových vyhledávačů pro uvedené typy dat.

Požadavky:

Základní znalosti algoritmizace, programování a datové struktury, základy databázových systémů.

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-VWM

Osnova přednášek:

1. Úvod. Infrastruktura webu, distribuce dat na webu, typy dokumentů na webu, modality vyhledávání na webu.

2. Vyhledávání textu - Booleovské modely. Implementace.

3. Vyhledávání textu - Vektorové modely. Implementace.

4. Topologická analýza a rankování webových stránek.

5. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.

6. Sémantický web.

7. Úvod do podobnostního vyhledávání v multimediálních databázích.

8. Podobnostní dotazy, agregační operátory.

9. Indexování metrické podobnosti pro rychlé vyhledávání v multimediálních databázích.

10. Aproximativní podobnostní vyhledávání.

11. Pokročilé podobnostní vyhledávací modely.

Osnova cvičení:

1. Prezentace témat zápočtových projektů.

2. Skupinové konzultace.

3. Skupinové konzultace.

4. Individuální konzultace.

5. Individuální konzultace.

6. Prezentace projektů.

7. Prezentace projektů.

Cíle studia:

Předmět je určen studentům, kteří se zajímají o hlubší principy vyhledávání na webu, konkrétně o principy vyhledávačů textových, webových a multimediálních dokumentů. Vyhledávací techniky budou diskutovány na třech úrovních: teoretická (modelová), algoritmická, a aplikační. V rámci experimentálních projektů pak studenti budou moci dílčí techniky implementovat a použít pro reálná nasazení ve svých webových aplikacích.

Studijní materiály:

slajdy ke kurzu +

1) Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology behind Search, 2011, Addison-Wesley Professional, ISBN-10: 0321416910

2) Amy N. Langville, Carl D. Meyer. Google's PageRank and Beyond: The Science of Search Engine Rankings, 2012, Princeton University Press, ISBN-10: 0691152667

3) Kristopher B. Jones. Search Engine Optimization: Your Visual Blueprint for Effective Internet Marketing, 2013, Visual, ISBN-10: 1118551745

4) Pavel Zezula, Giuseppe Amato, Vlastislav Dohnal, Michal Batko. Similarity Search: The Metric Space Approach, 2005, Springer, ISBN-10: 0387291466

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni:2p+1c

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1123906.html