Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vestavné systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-VES Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Studenti se naučí navrhovat vestavné systémy a vyvíjet pro ně programové vybavení. Získají základní znalosti o nejčastěji používaných mikrokontrolérech a vestavných procesorech, jejich integrovaných periferních obvodech, způsobech programování a využití v aplikacích. Získají praktické zkušenosti s vývojovými nástroji a vývojem programového vybavení.

Požadavky:

Znalost programování v jazyce C, znalost logických obvodů a jejich navrhování, struktury a architektury počítačů.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, definice vestavných systémů, aplikační oblasti, způsob návrhu.

2. Vstupně/výstupní brány, jejich konfigurace, přerušení, vnější sběrnice.

3. Čítače a časovače, obvody pro zpracování a generování událostí.

4. RTC, PWM, Watchdog, obvody Power-fail.

5. Sériová rozhraní, sériová komunikace, sériové sběrnice.

6. A/D a D/A převodníky, teplotní senzory.

7. Zobrazovací prvky, klávesnice a dotykové obrazovky.

8. Paměťové obvody, velkokapacitní média.

9. Moderní rozhraní (USB, BlueTooth).

10. Osmibitové, šestnáctibitové a třicetidvoubitové mikrokontroléry a procesory.

11. Mobilní platformy.

12. Operační systémy pro vestavné aplikace.

13. Technická a programová podpora vývoje aplikací.

Osnova cvičení:

1. Vývojové prostředí, vytváření programů v jazyce C a ladění.

2. Úloha 1: Ovládání jednoduchých zobrazovacích prvků.

3. Úloha 2: Ovládání displeje.

4. Úloha 3: Ovládání vstupních zařízení (klávesnice).

5. Úloha 4: Zpracování a generování událostí.

6. Úloha 5: Pulsně-šířková modulace.

7. Úloha 6: Ovládání A/D převodníku.

8. Úloha 7: Ovládání periferií na sériové sběrnici.

9. Úloha 8: Sériová komunikace.

10. Úloha 9: Implementace konečného automatu.

11. Úloha 10-12: Zavěrečná úloha.

12. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s návrhem vestavných systémů a vývojem jejich programového vybavení. Předmět je zaměřen na systémy s mikrokontroléry a vestavnými procesory. Důraz je kladen na nejčastěji používané periferní obvody, jejich programování a využití v aplikacích. Zařazena jsou také moderní počítačová rozhraní jako USB, BlueTooth, IrDA. Cvičení jsou zaměřena prakticky. Formou úloh se studenti v průběhu semestru seznámí s vývojovými nástroji a programováním vestavných systémů v jazyce C.

Studijní materiály:

1. Noergaard, T. ''Embedded Systems Architecture: A Comprehensive Guide for Engineers and Programmers''. Newnes, 2005. ISBN 0750677929.

2. On-line technical documentation. Microchip, Atmel, Motorola. Internet: http://www.microchip.com, http://www.atmel.com, http://www.motorola.com.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-VES/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-VES/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1123806.html