Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Softwarový týmový projekt 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SP1 KZ 4 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Jan Baier, Jiří Mlejnek (gar.), Ondřej Dvořák, Josef Gattermayer, Jiří Hunka, Jiří Chludil, Jan Chrastina, Vojtěch Jirkovský, Stanislav Kuznetsov, Ivo Lašek, Robert Pergl, Martin Podloucký, Miroslav Prágl, Ivan Ryant, Zdeněk Rybola, Marek Skotnica, Monika Součková, Marek Suchánek, Petr Špaček, Zdeněk Troníček, Michal Valenta, Josef Vogel
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti si prakticky vyzkouší analýzu, návrh a prototypovou realizaci rozsáhlejšího softwarového systému. Teoretickou podporou jim bude současně probíhající předmět BI-SI1, kde se seznámí s potřebnými technikami a teorií. Studenti budou pracovat ve 4-6 členných týmech na konkrétním projektu. Vedoucím týmu a projektu bude učitel, který bude pravidelně (formou cvičení) s týmem konzultovat formální i věcnou správnost jejich návrhu. Výsledek práce bude dále rozvíjen a dokončován v rámci předmětu BI-SP2.

Požadavky:

Jako vstupní požadavek předmět předpokládá znalost návrhu a tvorby databází na úrovni předmětu BI-DBS a dále znalost objektově orientovaného programovacího jazyka na úrovni tvorby jednoduchých webových aplikací.

Osnova přednášek:

1. Tento předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Cvičení jsou vyhrazena konzultacím k projektům.

Cíle studia:

Práce v týmu vyžaduje zcela jiný přístup než práce individuální. Rozsáhlejší softwarové projekty však nelze realizovat jinak než týmově. Cílem předmětu je vyzkoušet si týmovou práci na softwarovém projektu prakticky. Vzhledem k tomu, že studenti nemívají zkušenosti s vedením týmu, bude tuto pozici zastávat učitel/cvičící. Cílem je, aby si studenti zvykli na podmínky práce v týmu - návaznost úkolů, dodržení termínů, dostatečná dokumentace, využití programové podpory pro týmovou práci, atd.

Studijní materiály:

Arlow, J., Neustat, I.: UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací

Larman, C.: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SP1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-SP1
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1123606.html