Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Počítačové sítě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PSI Z,ZK 5 2+2 česky
Přednášející:
Vladimír Smotlacha (gar.)
Cvičící:
Vladimír Smotlacha (gar.), Tomáš Čejka, Dana Čermáková, Viktor Černý, Pavel Kubalík, Ondřej Lauer, Alexandru Moucha, Yelena Trofimova
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti získají základní přehled technik nutných pro komunikaci v počítačových sítích, se zaměřením na 2. - 4. vrstvu ISO OSI modelu. Seznámí se i s technologiemi komunikačních médií a naučí se základní principy bezpečností a správy počítačových sítí. Naučí se napsat jednoduchou síťovou aplikaci a nakonfigurovat jednoduchou síť.

Požadavky:

Znalost programování v jazyce C, C++, nebo Java.

Osnova přednášek:

1. Požadavky a organizace předmětu. Historie počítačových sítí. ISO/OSI model.

2. Fyzická vrstva: metalická a optická média - vlastnosti, použití, zapojení.

3. Linková vrstva: potvrzování, protokoly linkové vrstvy. Metody přístupu ke sdílenému médiu.

4. Síťová vrstva. Směrování.

5. Propojování sítí: opakovač, přepínač, směrovač.

6. Protokoly transportní vrstvy. Protokolová rodina TCP/IP v 4.

7. IPv6: vlastnosti, adresace, bezpečnost, mobilita.

8. Řízení toku. QoS.

9. Adresářové služby: DNS, X.500.

10. Bezpečnost: principy, symetrické a asymetrické šifry, digitální podpis.

11. Zabezpečení sítě: pravidla, firewally, NAT, ssh, ssl, ipsec, vpn.

12. Speciální sítě: FibreChannel, NAS, SAN.

13. Správa sítí: SNMP, CMIP, RMON, aplikace pro dohled sítí.

14. Konfigurace sítě - souhrn.

Osnova cvičení:

1. Komunikace v síti TCP/IP. Adresace, překlad adres, konfigurace.

2. Komunikace v síti TCP/IP. Programové rozhraní BSD Socketů.

3. Protokoly - teoretické modely, komunikující automaty, Petriho sítě.

4. Efektivita linkových protokolů.

5. Úloha 1. Přenos souboru pomocí protokolu TCP.

6. Úloha 2. Přenos souboru pomocí protokolu UDP.

7. Konfigurace směrovače - Linux.

8. Konfigurace směrovače - Cisco.

9. Zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s architekturou a protokoly dnešních počítačových sítí a se síťovými technologiemi s důrazem na 2. až 4. vrstvu. Předmět je také úvodem do síťové bezpečnosti a administrace sítí.

Studijní materiály:

1. Janeček, J. Distribuované systémy. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00913-0.

2. Janeček, J., Kubr, J., Červený, M. Distribuované systémy: cvičení. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02099-1.

3. Dostálek, L., Kabelová, A. Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-323-4.

4. Dostálek, L. Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost (2. vydání). Praha: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-849-X.

Poznámka:

Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni:2p+1r+1c

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2018/2019:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 11. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1123206.html