Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Databázové systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-DBS Z,ZK 6 2P+2R+1L česky
Přednášející:
Michal Valenta (gar.), Jiří Hunka
Cvičící:
Jan Blizničenko, Monika Borkovcová, Martin Čapek, Cyril Černý, Přemysl Dědic, Marek Erben, Daniel Hampl, Jiří Hunka, Tomáš Chvosta, Antonín Krotký, Oldřich Malec, Jan Matoušek, Tomáš Nováček, Karel Quast, Šimon Schierreich, Tomáš Starý, David Šenkýř, Jan Toušek
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Student se seznámí s architekturou databázového stroje a typickými uživatelskými rolemi. Dále stručně pozná různé databázové modely. Naučí se navrhovat menší databáze (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji. Prakticky se seznámí s jazykem SQL a také s jeho teoretickým základem - relačním databázovým modelem. Seznámí se s principy normalizace relačního databázového schématu. Pochopí základní koncepce transakčního zpracování, řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji a obnovy databázového stroje po havárii. Stručně se seznámí se speciálními způsoby uložení dat v relačních databázích s ohledem na rychlost přístupu k velkému množství dat. Tento základní kurz nepokrývá témata: administrace databázových systémů, ladění a optimalizace databázových aplikací, distribuované databázové systémy a datové sklady.

Požadavky:

Předpokládá se znalost práce s operačními systémy typu Unix/Linux a MS Windows na běžné uživatelské úrovni, dále pak schopnost algoritmického popisu řešení problému, a základní znalost algebry a logiky. Aktivní znalost nějakého programovacího jazyka není podmínkou.

#

Materiály pro výuku předmětu během semestru jsou na webové stránce https://courses.fit.cvut.cz/BI-DBS .

#

Operativní řízení výuky probíhá na portálu https://dbs.fit.cvut.cz

Osnova přednášek:

1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.

2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.

3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení.

4. Přehled databázových modelů - síťový, relační, objektově relační a objektový.

5. Relační model dat, relace, atributy, domény, schéma relační databáze, DDL SQL.

6. Vyjádření integritních omezení formou funkčních závislostí. Normální formy relací.

7. Databázové dotazovací jazyky. Relační algebra, SQL.

8. Jazyk SQL: DDL, DCL, DML, TCL.

9. Návrh relačního schématu. Normalizace formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice.

10. Návrh relačního schématu databáze přímou transformací z konceptuálního schématu.

11. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat.

12. Fyzický model dat, tabulka jako hromada, přímý přístup podle Rowid, index typu vyhledávací strom, bitmapový index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.

Osnova cvičení:

1. Proseminář: Organizační pokyny, zadání semestrální úlohy

2. Počítačové: Seznámení s prostředím a nástroji

3. Proseminář: Konceptuální datové modelování

4. Počítačové: SQL komunikace s DB strojem a práce s nástrojem pro konceptuální modelování

5. Proseminář: Konceptuální datové modelování, relační algebra jako dotazovací jazyk

6. Konzultační, počítačové: Práce na semestrální úloze, konzultace

7. Proseminář: Relační algebra jako dotazovací jazyk

8. Počítačové: Práce na semestrální úloze, konzultace

9. Seminární: Jazyk SQL

10. Počítačové: Práce na semestrální úloze, konzultace, kontrolní bod semestrální práce

11. Seminární: Jazyk SQL,

12. Počítačové: Práce na semestrální úloze

13. Seminární: Normalizace schématu, funkční závislosti,zápočty

Cíle studia:

Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen navrhovat a realizovat menší databáze a efektivně s nimi pracovat pomocí jazyka SQL. Znalost práce s (relační) databází je dnes nezbytnou výbavou nejen pro programátory informačních systémů, tvůrce www aplikací či správce softwarových systémů, ale hodí se prakticky v každé informaticky zaměřené profesní specializaci. Předmět tedy zprostředkovává jednak přímo a široce využitelné praktické znalosti práce s databází a zároveň poskytuje teoretický základ pro navazujicí předměty - například Administrace databázových systémů nebo specializované databázové předměty (SQL, Databázové systémy2) v magisterském programu.

Studijní materiály:

1. Pokorný, J., Valenta, M. Databázové systémy. Česká technika - nakladatelství ČVUT Praha, 2013. ISBN: 978-80-01-05212-9.

2. Halaška, I., Pokorný, J., Valenta, M. Databázové systémy: cvičení. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02612-4.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-DBS/

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Pokročilé databázové systémy a také Databázové systémy v praxi.

Další informace:
https://dbs.fit.cvut.cz
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-1142
Hunka J.
07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Hunka J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
místnost TH:A-1142
Hunka J.
Borkovcová M.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (FSv-budova A)
Apple lab
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-942
Valenta M.
Hunka J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
místnost TH:A-1435
Hunka J.
Valenta M.

11:00–12:30
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost TH:A-1435
Hunka J.
Valenta M.

12:45–14:15
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost TK:BS
Valenta M.
Hunka J.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TH:A-s135
Hunka J.
Valenta M.

11:00–12:30
(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
místnost TH:A-s135
Hunka J.
Valenta M.

12:45–14:15
(paralelka 102)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
Út
místnost TK:BS
Valenta M.
Hunka J.

16:15–17:45
(přednášková par. 3)
Dejvice
NTK Ballingův sál
místnost TK:BS
Hunka J.
Valenta M.

18:00–19:30
(paralelka 301)
Dejvice
NTK Ballingův sál
St
místnost T9:351
Hunka J.
07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Malec O.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Krotký A.
11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Čapek M.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Dědic P.
18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Hunka J.
07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Quast K.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:348
Toušek J.
11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Blizničenko J.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351

18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Čt
místnost T9:350
Černý C.
07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Erben M.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Erben M.
18:00–19:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350

07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Borkovcová M.
11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Matoušek J.
12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Matoušek J.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350

16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350

18:00–19:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Borkovcová M.
11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:105
Hunka J.
Valenta M.

14:30–16:00
(paralelka 302)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:350
Schierreich Š.
12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:350
Hampl D.
Starý T.

14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna

místnost T9:351

07:30–09:00
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Chvosta T.
09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:351
Šenkýř D.
07:30–09:00
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Nováček T.
09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
místnost T9:303
Nováček T.
11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NBFIT PC ucebna
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1122406.html