Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Úvod do operačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-UOS KZ 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí se základními principy a částmi operačních systémů (systémy souborů, procesy a vlákna, přístupová práva, správa paměti, síťové rozhraní) se zaměřením na UNIX. V prakticky zaměřených cvičeních se naučí používat shell, základní příkazy a filtry pro zpracování textových dat.

Požadavky:

Základní používání grafického uživatelského rozhraní. Schopnost učit se novým způsobům uvažování.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní pojmy. Historie a architektura OS Unix.

2. Příkazová řádka-shell, mechanismus zpracování příkazu a jeho parametrů, proměnné.

3. Souborový systém.

4. Textové filtry a další užitečné příkazy.

5. Regulární výrazy a jejich použití.

6. Identita procesu a přístupová práva.

7. Vyhledávání souborů.

8. Procesy a vlákna, IPC.

9. Numerické výpočty, komprese a archivace.

10. Návratový kód programu, řídicí konstrukce shellu.

11. Síťové rozhraní.

12. Secure shell.

13. X Window System.

Osnova cvičení:

1. Úvod, práce v grafickém prostředí, základní použítí příkazového interpretu.

2. Zpracování příkazové řádky.

3. Proměnné shellu. Textové editory.

4. Příkazy pro práci se souborovým systémem.

5. Vstup a výstup, základní filtry.

6. Regulární výrazy, příkaz grep a sed.

7. Textové transformace, příkaz awk.

8. Identita uživatele, přístupová práva, příkaz find.

9. Archivace a komprese

10. Práce s procesy a úlohami.

11. Návratový kód, podmínka, numerické výpočty.

12. Praktický test.

13. Náhradní testy. Udělení zápočtu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o operačních systémech a základních pojmech z této oblasti a naučit je prakticky pracovat s operačním systémem na úrovni pokročilého uživatele. Studenti po úspěšném absolvování předmětu budou moci navázat studiem vnitřních struktur a administrace operačních systémů, a též programování v shellu a jiných skriptovacích jazycích.

Studijní materiály:

1. Cameron Newham. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. Third Edition. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596009656.

2. Jon Lasser. Rozumíme UNIXu. Computer Press, Praha, 2002. ISBN: 80-7226-706-X.

3. Bruce Blinn. Portable Shell Programming: An Extensive Collection of Bourne Shell Examples. Prentice Hall, 1995. ISBN: 978-0134514949.

4. Arnold Robbins, Nelson H.F. Beebe. Classic Shell Scripting. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596005955.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1122006.html