Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Tvorba elektronické dokumentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-TED KZ 5 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí správně psát technické zprávy za použití konfigurovatelných nástrojů vhodných pro informatické profesionály. Rozšíří své schopnosti v oblasti přístupu k tvorbě elektronických dokumentů. Seznámí se s dokumentováním softwarových projektů, zejména se základy UML a s dokumentováním zdrojových kódů.

Požadavky:

Znalost základních programových nástrojů ze sady OpenOffice nebo MS Office a pravopisu.

Osnova přednášek:

1. Textový editor vs. typografický systém, oddělení formy a obsahu (např. styly), ukládání textu a kódování - znakové sady.

2. Typografický systém LaTeX.

3. Úvod do typografie.

4. Grafika (rastrová vs. vektorová, barevné modely, umístění obrázků do textu a číslování obrázků).

5. Citace literatury, literární zdroje, etika publikování, nástroje na zpracování citací (BibTeX, ...).

6. Zásady pro přípravu a přednes prezentací.

Osnova cvičení:

1. Tvorba diagramů pomocí Graphviz.

2. Tvorba grafů pomocí Gnuplot.

3. Sazba pomocí LaTeX.

4. Sázecí systém TeX.

5. Dokumentace zdrojového kódu.

6. Tvorba prezentací pomocí LaTeX-Beamer.

Cíle studia:

Tvorba elektronické dokumentace je důležitou součástí znalostí a dovedností studenta informatiky. Cílem předmětu je seznámit studenty s programovatelnými nástroji pro tvorbu elektronické dokumentace, které tvoří velmi efektivní alternativy WYSIWYG editorů, a naučit je psát technické zprávy vysoké kvality.

Studijní materiály:

1. Beran, V. ''Typografický manuál: učebnice počítačové typografie''. Náchod: Manuál, 1994. ISBN 80-901824-0-2.

2. Olšák, P. ''Typografický systém TeX''. Brno: Konvoj, 2000. ISBN 80-85615-91-6.

3. Rybička, J. ''LaTeX pro začátečníky''. Brno: Konvoj, 2003. ISBN 80-7302-049-1.

4. Bratková, E.: Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2, Asociace knihoven vysokých škol České republiky, 2006.

5. Voss, H. „Typesetting tables with LaTeX“. UIT Cambridge, 2011. ISBN 978-1-906860-25-7.

6. Janert, P.K. „Gnuplot in Action“. Manning Publications, Greenwich, 2010. ISBN 978-1-933988-39-9.

7. Salomon, D. „The Advanced TeXbook“. Springer-Verlag New York, 1995. ISBN 0-387-94556-3.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-TED/

Opozdilý student, kterému chybí předmět TED si musí zapsat předmět TEX.

Předmět BI-TED může být při kontrole studijních plánů nahrazen předmětem BI-TEX.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-TED/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121906.html