Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Právo a informatika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PAI ZK 3 2P česky
Přednášející:
Zdeněk Kučera (gar.), Alžběta Krausová, Michal Matějka, Matěj Myška
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními právními instituty, se kterými se budou potkávat při své praxi. Studenti získají informace, jak podnikat v České republice, a budou upozorněni na úskalí, která je při podnikání z hlediska práva čekají. Úspěšný absolvent předmětu bude chápat proces uzavírání smluv v reálném i internetovém prostředí, bude znát svou odpovědnost při práci s internetem, bude se orientovat v institutech práva duševního vlastnictví a zvládne používat komerční licenční typy i open source licence. Důraz bude dán i na právní ochranu dat na internetu, registraci domén a ochranu před jejich zneužíváním. Studenti budou též upozornění na takové chování v oblasti IT, které lze podle českého práva kvalifikovat jako trestné. Součástí předmětu budou i rozbory reálných případů z praxe.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PAI

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, systém práva, právní norma, právo a internet

2. Úvod do smluvního práva, elektronický podpis, elektronická kontraktace I

3. Elektronická kontraktace II (regulace e-shopů, spam)

4. Odpovědnost na internetu

5. Podnikání v České republice

6. Úvod do práva duševního vlastnictví (dílo dle autorského zákona, školní dílo, ochranné známky, patenty, vynálezy, průmyslové a užitné vzory)

7. Autorské právo v informačních sítích

8. Ochrana software, licence

9. Soukromí a bezpečnost v IT, ochrana dat na internetu

10. Případové studie

11. Domény a doménové spory

12. Počítačová kriminalita

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PAI

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-PAI
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost T9:105
Kučera Z.
14:30–16:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:105
Kučera Z.
16:15–17:45
(přednášková par. 2)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:107
Kučera Z.
14:30–16:00
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121706.html