Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Operační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-OSY Z,ZK 5 2P+1R+1L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti si rozšíří základní znalosti z předmětu „Programování v shellu 1“ v oblastech jádra OS, implementace procesů a vláken, časově závislých chyb, kritických sekcí, plánování vláken, přidělování prostředků a uváznutí, správa virtuální paměti, disků a diskových polí, a implementace systémů souborů. Naučí se navrhovat a realizovat jednoduché vícevláknové aplikace.

Požadavky:

Základní uživatelské znalosti z OS. Základní znalost programování v jazyce C/C++.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Architektura a funkce OS. Jádro OS.

2. Procesy a vlákna. Jejich implementace v OS.

3. Časově závislé chyby. Kritické sekce. Synchronizační nástroje.

4. Klasické synchronizační problémy a jejich řešení.

5. Plánování vláken.

6. Přidělování prostředků. Uváznutí.

7. Přidělování paměti. Jednoduché metody.

8. Virtuální paměť. Stránkování. Segmentace.

9. Algoritmy pro náhrady stránek.

10. Disky a disková pole RAID.

11. Systémy souborů z pohledu uživatele.

12. Implementace systému souborů, příklady (fat, ntfs, ufs, zfs).

Osnova cvičení:

1. Systémová volaní a vlákna.

2. Synchronizace vláken I. (mutex, podmíněné proměnné).

3. Synchronizace vláken II (semafory, bariéry).

4. Procesy (fork(), exec(),...).

5. Uváznutí a správa paměti.

6. Algoritmy pro náhradu stránek.

Cíle studia:

Předmět je úvodem do klasické teorie operačních systémů (OS). Jeho cílem je naučit studenty základní teorii a pojmy z operačních systémů a naučit je prakticky využívat při návrhu a správě OS.

Studijní materiály:

1. Tanenbaum, A. S. ''Modern Operating Systems (2nd Edition)''. Prentice Hall, 2001. ISBN 0130313580.

2. Stallings, W. ''Operating Systems: Internals and Design Principles (5th Edition)''. Prentice Hall, 2004. ISBN 0131479547.

3. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. ''Operating System Concepts (7th Edition)''. Wiley, 2004. ISBN 0471694665.

Poznámka:

https://courses.fit.cvut.cz/BI-OSY/index.html Rozsah=prednasky+proseminare+cviceni (2p+1p+1c)

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-OSY/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121406.html