Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Operační systémy

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-OSY Z,ZK 5 2P+1R+1L česky
Přednášející:
Jan Trdlička (gar.)
Cvičící:
Jan Trdlička (gar.), Jiří Kašpar, Michal Šoch, Michal Štepanovský, Ladislav Vagner
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti si rozšíří základní znalosti z předmětu „Programování v shellu 1“ v oblastech jádra OS, implementace procesů a vláken, časově závislých chyb, kritických sekcí, plánování vláken, přidělování prostředků a uváznutí, správa virtuální paměti, disků a diskových polí, a implementace systémů souborů. Naučí se navrhovat a realizovat jednoduché vícevláknové aplikace.

Požadavky:

Základní uživatelské znalosti z OS. Základní znalost programování v jazyce C/C++.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Architektura a funkce OS. Jádro OS.

2. Procesy a vlákna. Jejich implementace v OS.

3. Časově závislé chyby. Kritické sekce. Synchronizační nástroje.

4. Klasické synchronizační problémy a jejich řešení.

5. Plánování vláken.

6. Přidělování prostředků. Uváznutí.

7. Přidělování paměti. Jednoduché metody.

8. Virtuální paměť. Stránkování. Segmentace.

9. Algoritmy pro náhrady stránek.

10. Disky a disková pole RAID.

11. Systémy souborů z pohledu uživatele.

12. Implementace systému souborů, příklady (fat, ntfs, ufs, zfs).

Osnova cvičení:

1. Systémová volaní a vlákna.

2. Synchronizace vláken I. (mutex, podmíněné proměnné).

3. Synchronizace vláken II (semafory, bariéry).

4. Procesy (fork(), exec(),...).

5. Uváznutí a správa paměti.

6. Algoritmy pro náhradu stránek.

Cíle studia:

Předmět je úvodem do klasické teorie operačních systémů (OS). Jeho cílem je naučit studenty základní teorii a pojmy z operačních systémů a naučit je prakticky využívat při návrhu a správě OS.

Studijní materiály:

1. Tanenbaum, A. S. ''Modern Operating Systems (2nd Edition)''. Prentice Hall, 2001. ISBN 0130313580.

2. Stallings, W. ''Operating Systems: Internals and Design Principles (5th Edition)''. Prentice Hall, 2004. ISBN 0131479547.

3. Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G. ''Operating System Concepts (7th Edition)''. Wiley, 2004. ISBN 0471694665.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-OSY/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-OSY/
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T9:155
Trdlička J.
07:30–09:00
(přednášková par. 3)
Dejvice
Posluchárna
místnost TH:A-949
Trdlička J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
KSI konzultacni mistnost
místnost TH:A-949
Vagner L.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
KSI konzultacni mistnost
místnost T9:107
Vagner L.
16:15–17:45
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 301)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:155
Trdlička J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:107
Vagner L.
14:30–16:00
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 101)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:107
Vagner L.
16:15–17:45
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 303)
Dejvice
Posluchárna
místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

12:45–14:15
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1
místnost T9:107
Vagner L.
14:30–16:00
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 302)
Dejvice
Posluchárna
místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

12:45–14:15
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1

místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

09:15–10:45
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

11:00–12:30
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

09:15–10:45
SUDÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1
místnost TK:PU1
Štepanovský M.
Kašpar J.

11:00–12:30
LICHÝ TÝDEN

Dejvice
NTK PU 1
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1121406.html