Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Bakalářský projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
F16BP Z 8 4s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Samostatná závěrečná práce bakalářského studia ve formě projektu. Téma práce si student, který chce ukončit vysokoškolské studium s titulem Bc., vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným oborem, která vypíše oborová katedra či katedry. Práce bude obhajována před komisí pro státní bakalářské zkoušky.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] ČSN 01 0197. Bibliografické citace. Vydavatelství norem, Praha 1990

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+18

Typ cvičení: p

Předmět je nabízen také v anglické verzi.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11094904.html