Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Semestrální práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
F14SEM Z 5 4s
Předmět je náhradou za:
Elektrotechnický seminář (X14SEM)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je zaměřen především na přípravu k řešení zadané diplomové práce (DP). Příprava se může týkat například vytvoření úvodní rešerše k DP, jejímž výsledkem by měla být komplexní aktuální bibliografická citace k dané problematice, nebo vytvoření jednodušších programových modulů, které budou částí složitějšího celku, nebo simulace vybraného problému, např. v Matlabu, či jednodušší technické realizace. Téma práce, které vypíše oborová katedra, úzce souvisí se studovaným oborem a s tématem zadané diplomové práce.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] ČSN 01 0197. Bibliografické citace. Vydavatelství norem, Praha 1990

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 0+18

Typ cvičení: p

Tento předmět je nabízen také v anglické verzi.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11093904.html