Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Grafické zpracování prezentací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105YGPP Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Prakticky každý student, vědecký či odborný pracovník se dnes setká s nutností prezentovat svoji práci v tištěné či elektronické podobě. K tomuto úkolu přistupuje velmi často bez

jakýchkoli předběžných znalostí. Tento intuitivní postup vede mnohdy k výsledkům, které mohou celou práci znehodnotit chybami, které si autor prezentace vůbec neuvědomuje.

V semináři se proto bude probírat práce s písmem a zásady správné typografie, použití barev, barevné prostory, využití obrazu (fotografie, grafy, ilustrace), plocha (prostor) a základy kompozice. Pozornost bude věnována i analýze informací v souvislosti s designem. Studenti se rovněž seznámí s různými možnostmi prezentací a jejich přípravou z technologického hlediska. Část semináře bude věnována seznámení s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (popřípadě Adobe Acrobat a PowerPoint). Pozornost bude věnována formátu PDF a flash a jejich širokým možnostem pro kvalitní elektronické prezentace a publikování. Získané znalosti budou aplikovány při tvorbě seminárních prací v tištěné nebo digitální podobě. Seminární práce budou vycházet z praktických potřeb studentů nebo budou zadány pouze pro potřeby semináře.

Požadavky:

Jediným požadavkem na předběžné znalosti je základní znalost práce s počítačem.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získané znalosti by měly pomoci studentům při tvorbě kvalitně graficky zpracovaných odborných prací v tištěné nebo digitální podobě. A v neposlední řadě by se měli lépe orientovat v celé problematice grafického designu.

Studijní materiály:

Praktická typografie - Pavel Kočička, Filip Blažek; Computer Press 2000

Typografický manuál - Vladimír Beran a kol.; Kafka design 1999

Grafická úprava tiskovin - Bohuslav Blažej; SPN 1990

Krásné písmo I a II - František Muzika; SNKLU 1963, Paseka

Typographia 1, 2, 3 - Oldřich Hlavsa; SNTL 1976, 1981, 1986

Počítačová grafika a design - Tomáš Tůma; Computer Press 2007

Design publikací - Lakshmi Bhaskaranová; Slovart 2007

Grafický design v praxi - David Dabner; Slovart 2004

Grafický design - Timothy Samara; Slovart 2008

Krug Steve, WEB design - nenuťte uživatele přemýšlet!, Computer Press 2010

Nauka o barvách - Petra Pleskotová; Albatros 1987

Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit - Adrew Bradbury; Computer Press 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1103006.html