Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Mikrovlnné měřicí metody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17MM1 Z,ZK 4 2+2s
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět pokrývá problematiku základních měřicích metod používaných ve frekvenčním pásmu 100 MHz - 100 GHz. Vedení. Smithův diagram. Měření frekvence, vlnové délky, výkonu, útlumu, činitele jakosti, impedance, PSV, koeficientu odrazu a přenosu, šumu, frekvenčního spektra, aktivních a nelineárních obvodů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod, vedení, základní pojmy

2. Rozptylové parametry, transformace po vedení

3. Základní mikrovlnná vedení, konektory, přizp. zátěže

4. Směrové vazební členy, rezonanční obvody

5. Mikrovlnný širokopásmový a laděný detektor

6. Měření kmitočtu, délky vlny

7. Měření výkonu

8. Měření útlumu

9. Měření impedance, PSV, koef. odrazu a přenosu

10. Měření činitele jakosti

11. Analýza mikrovlnných signálů, mikrovlnné osciloskopy

12. Měření šumových parametrů

13. Měření vlastností materiálů

14. Měření nelineárních obvodů

Osnova cvičení:

1. Mikrovlnné měřicí komponenty - kabely, konektory, atenuátory, směrové vazby

2. Základní mikrovlnné měřicí přístroje - generátor, měřič výkonu, čítač

3. Měření posuvným vedením, zákl. měření přenosu a odrazů

4. Kalibrace mikrovlnných detektorů

5. Korigované měření mikrovlnných vlnovodových prvků

6. Analogový skalární analyzátor

7. Počítačem řízený skalární analyzátor

8. Měření přenosu a odrazů pasivních koaxiálních prvků

9. Měření přenosu a odrazů aktivních koaxiálních prvků

10. Vektorové měření odrazů pomocí sixportu

11. Měření pasivních prvků RLC, výpočet náhradních obvodů

12. Analogový spektrální analyzátor 10 MHz - 18 GHz

13. Spektrální měření generátorů, násobičů a směšovačů

14. Kontrola měřicích protokolů, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Bailey, A.E.: Microwave Measurement. Peter Peregrinus, London 1985

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14+4

Typ cvičení: l

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10995804.html