Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Udržitelná doprava

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2UD KZ 2 2P+0C česky
Přednášející:
Kristýna Neubergová
Cvičící:
Kristýna Neubergová
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Trvale udržitelný rozvoj, definice, historický vývoj, právní rámec. Indikátory udržitelného rozvoje. Udržitelná doprava, definice, historický vývoj, právní rámec. Aplikace zásad udržitelné dopravy, příklady z praxe.

Požadavky:

základní znalosti vztahu mezi dopravou a životním prostředím

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se základními pilíři trvale udržitelného rozvoje, jeho historickým vývojem, principy i vizemi do budoucna. Role dopravy v rámci trvalé udržitelnosti.

Studijní materiály:

Kolářová, H.: Udržitelný rozvoj: Hledání cest, které nekončí. UK v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2006

Moldan, B.: (Ne)udržitelný rozvoj ekologie hrozba i naděje. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum 2001

Moldan B.: Indikátory trvale udržitelného rozvoje. UK v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1096306.html