Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Počítačem integrovaný podnik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383708 Z 3 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Studenti se v rámci předmětu PIP seznámí se základními principy vertikální integrace pomocí manažerských informačních systémů - MIS (systémů tzv. Business Inteligence) pracujících na principu multidimensionálních databází typu OLAP a to na praktických ukázkách presentovaných významnými českými firmami, které dodávají tyto systémy do českých strojírenských podniků.S principy horizontální integrace, která je realizována zaváděním tzv. ERP systémů integrujících všechny funkční oblasti podniku (výrobu, logistiku, finance, personalistiku a obchod) v jedné společné databázi, se studenti seznámí při praktické práci s jedním z předních světových ERP systémů, systémem MFG/Pro. Tento systém je ve výukové verzi, implementován na Ústavu ekonomiky a řízení podniku a na výuce spolupracují přední konsultanti společnosti Minerva-IS, která je výhradním distributorem tohoto systému pro ČR a východní Evropu.

Požadavky:

Zpracování a prezentace zadané semestrální práce.

Osnova přednášek:

Smysl a význam integrace IS, vnitřní a vnější integrace IS, vertikální a horizontální integrace IS. Procesní, technologické a metodické aspekty integrace. Požadavky manažerů na MIS, jejich funkčnost a architektura. Technologie OLAP, multidimensionální databáze a datové pumpy. Presentace MIS systému COGNOS. Presentace MIS systémů SAP BW. Presentace systému Business Navigation Systém MIS ALEA. Zadání a zpracování semestrální práce z tématikou MIS. Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro. Praktická cvičení

s jednotlivými moduly systému. Zadaní a řešení seminární práce průběhu zakázky (nákup, výroba, kalkulace, prodej) vybraného produktu/artiklu. Presentace seminárních prací.

1. Smysl a význam integrace IS, procesní, technologické a metodické aspekty integrace

2. MIS, jejich funkčnost a architektur, Technologie OLAP a

3. Zadání seminární práce MIS

4. Presentace systému SYSKLASS

5. Presentace seminární úlohy MIS

6. Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro

7. Výklad práce s modulem zadání statických dat

8. Výklad práce s modulem zaplánování zakázek

9. Výklad práce s modulem plánování zásob

10. Výklad práce s modulem výroby

11. Výklad práce s modulem kalkulace výroby

12. Zadání seminární úlohy MFG/Pro

13. Samostatné zpracování úlohy MFG/Pro

Osnova cvičení:

1. Smysl a význam integrace IS, procesní, technologické a metodické aspekty integrace

2. MIS, jejich funkčnost a architektur, Technologie OLAP a

3. Zadání seminární práce MIS

4. Presentace systému SYSKLASS

5. Presentace seminární úlohy MIS

6. Architektura a funkčnost ERP systému MFG/Pro

7. Výklad práce s modulem zadání statických dat

8. Výklad práce s modulem zaplánování zakázek

9. Výklad práce s modulem plánování zásob

10. Výklad práce s modulem výroby

11. Výklad práce s modulem kalkulace výroby

12. Zadání seminární úlohy MFG/Pro

13. Samostatné zpracování úlohy MFG/Pro

Cíle studia:

Studenti se v rámci předmětu PIP seznámí se základními principy vertikální integrace

pomocí manažerských informačních systémů ‐ MIS (systémů tzv. Business Inteligence)

pracujících na principu multidimensionálních databází typu OLAP S principy horizontální

integrace, integrující všechny funkční oblasti podniku (technickou přípravu výroby, výrobu, logistiku, finance, personalistiku a obchod) v jedné společné databázi, se studenti seznámí při praktické práci s jedním z předních světových ERP systémů, systémem

MFG/Pro. Tento systém je ve výukové verzi, implementován na Ústavu ekonomiky a řízení

podniku a jeho výuku zajišťují přední konsultanti společnosti MINERVA - IS, která je výhradním distributorem tohoto systému pro ČR a východní Evropu.

Studijní materiály:

Dohnal, J., Pour, J.: architektury podnikových informačních systémů. Management Press, 1997

Molnár, Z.: Automatizované informační systémy. ČVUT Praha, 2004

Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001

Novotný, O., Pour, J: Business Intelligence Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing,

2004

Suchá, M.: Jak řídit výrobní podnik informačními nástroji MFG/Pro. VŠE, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10934302.html