Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Manažerská teorie a praxe

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383703 Z 3 1P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Manažerská praxe je multidisciplinární a zahrnuje kromě teoretických a exaktních postupů i tvůrčí prvky. Každá situace vyžaduje specifický přístup a tvůrčí aplikaci teoretických principů. Studenti získávají praktický pohled na manažerské činnosti. Seznamují se se souvislostmi ekonomických, obchodních a marketingových informací. Na příkladech z praxe je dokumentován význam teoretického vzdělání a jeho význam pro praktickou činnost. Zároveň studenti získávají reálný pohled na praktickou aplikaci teoretických principů v praxi, na způsob řízení pracovních kolektivů a motivaci pracovníků. Seznamují se s finančním řízením a jeho praktickou realizací, s potupy strategického plánování, s řízením výrobních a marketingových činností.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: Docházka, aktivní účast, seminární práce - porovnání firem.

Zkouška zahrnuje praktické řešení příkladů praxe a teoretické znalosti v rozsahu přednášek.

Osnova přednášek:

Přednášky i cvičení jsou koncipovány jako brainstorming na dané téma a jsou používány konkrétní příklady z praxe z oblasti strojírenské výroby, servisních činností a medií.

1 Úvod a představení předmětu

2 Informatika

3 Organizační struktura podniku a jeho funkce, řízení podniku

4 Firemní strategie

5 Finanční řízení podniku

6 Plánování

7 Obchod a marketing

8 Motivační systémy

9 Výroba a Logistika

10 Restrukturalizace

Osnova cvičení:

Přednášky i cvičení jsou koncipovány jako brainstorming na dané téma a jsou používány konkrétní příklady z praxe z oblasti strojírenské výroby, servisních činností a medií.

1 Úvod a představení předmětu

2 Informatika

3 Organizační struktura podniku a jeho funkce, řízení podniku

4 Firemní strategie

5 Finanční řízení podniku

6 Plánování

7 Obchod a marketing

8 Motivační systémy

9 Výroba a Logistika

10 Restrukturalizace

Cíle studia:
Studijní materiály:

Učební texty ČVUT

Přednášky - prezentace

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10934202.html