Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Filosofické otázky vědy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383014 Z 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Souvislosti, vývoj a proměny vědy v moderní době. Na čem se zakládá „západní“ věda, její souvislosti.

Cílem předmětu ovšem nejsou jen všestrannější „informace“ o člověku a jeho uplatnění v životě.

Druhým základním cílem je další rozvinutí myšlenkových a komunikačních schopnosti studentů, schopnost kritického myšlení a samostatné argumentace.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu: docházka, aktivní účast, diskuse k přednáškám nebo samostatná prezentace ústní či písemná.

Osnova přednášek:

1.Filosofie vědy, její hlavní otázky a problémy.

2.Racionalita a kauzalita, racionalita a empiričnost.

3.Metody ve vědy, jejich přednosti a omezení. Pozitivismus ve vědě.

4.Problém axiomů. Logika jako myšlenkový nástroj vědy. Proměny logiky.

5.Objevování jako součinnost logiky, znalostí, imaginace a intuice.

6.Co je vědecké „paradigma“. Vývoj vědy jako střetávání paradigmat.

7.Přechod k pravděpodobnostním modelům.

8.Podněty kvantové teorie.

9.Teorie tzv. deterministického chaosu.

10.Vztah části a celku v přírodě. Princip holografie jako celkové teorie.

11.Problémy kolem evoluce jako příklad důsledků teorie mimo vědu.

12.Mimovědní souvislosti vědy: věda a etika, věda a víta.

13.Věda a pokrok. Vyřeší věda vše?

Osnova cvičení:

1.Hlavní problémy filosofie vědy.

2.Racionalita, kauzalita, empiričnost.

3.Problémy pozitivismu ve vědě.

4.Problém axiomů. Logika a její proměny.

5.Objevování jako součinnost logiky, znalostí, imaginace a intuice.

6.Co je vědecké „paradigma“.

7.Přechod k pravděpodobnostním modelům.

8.Podněty kvantové teorie.

9.Teorie tzv. deterministického chaosu.

10.Princip holografie jako celkové teorie.

11.Problémy kolem evoluce.

12.Věda a etika, věda a víra.

13.Věda a pokrok. Vyřeší věda vše?

Cíle studia:
Studijní materiály:

Adamová L., Dudák V., Ventura V.: Základy filosofie, etiky, Fortuna, Praha 1995

2) Bohm D.: Rozvíjení významu, Unitaria, Praha 1992

3) Capra F.: Tao fyziky, Gardenia, Bratislava 1992

4) Coveney, P. a Highfield, R.: Mezi chaosem a řádem, MF, Praha

5) Einstein, A.: Jak vidím svět, Z mých pozdějších let, LN, Praha 1993, 1995

6) Hawking, S. W.: Stručná historie času, MF, Praha 1991

7) Heisenberg W.: Část a celek, Votobia, Olomouc 1996

8) Jak se věci mají (Průvodce myšlenkami moderní vědy), Archa, Bratislava 1996

9) Punčochář M.: Nedaleko nekonečna, Academia, Praha 2004

10) Sheldrake R.: Sedm experimentů, Praha 2004

časopisy Vesmír, 21. století

Poznámka:

Filosofické otázky vědy

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10928002.html