Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Odběrná plynová zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2166012 Z 2 2P+0C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Aplikace základních pojmů plynárenství na odběrná plynová zařízení. Druhy používaných topných plynů v ČR. Principy návrhu odběrných plynových zařízení. Zásobníky plynu.

Požadavky:

Znalost témat: Plynárenství v ČR. Přípojky plynu. Plynoměry. Regulátory tlaku plynu. Plynovodní potrubí. Odběrná plynová zařízení. Kouřovody.

Osnova přednášek:

Historie plynárenství, druhy plynů, přehled a vlastnosti topných plynů, složení plynu, rozvod zemního plynu, uskladnění zemního plynu, armatury, potrubí. Návrh plynovodní přípojky a regulátoru tlaku plynu. Části domovního plynovodu, umisťování spotřebičů v bytových a nebytových prostorech. Plynové kotelny.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Výhřevnost plynu. Spalné teplo. Regulátor tlaku plynu. Plynoměr. Návrh plynovodu. Pravidla pro umisťování odběrných plynových zařízení v bytových a nebytových prostorách. Kouřovod.

Cíle studia:

Získání znalostí a dovedností v oblasti plynárenství, principů návrhu odběrných plynových zařízení a odvodů spalin.

Studijní materiály:

[1] Bystřický, V., Pokorný, A.: Technické zařízení budov - A. Vydavatelství ČVUT. 2006. 205 s. ISBN 80-01-02716-3.

[2] Nestle, H. a kol.: Příručka zdravotně technických instalací. Sanitärtechnik Fachkunde - Verlag Europa-Lehrmittel 2001. Vydavatelství Europa-Sobotáles. Praha 2003. 480 s. ISBN 80-86706-02-8.

[3] Vrána, J. a kol.: Technická zařízení v praxi. Vydavatelství Grada. 2007. 332 s. ISBN 978-80-247-1588-9.

Poznámka:

převážně vyučuje Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10922102.html