Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Slévárenské slitiny železa

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O012 ZK 5P+0C
Přednášející:
Aleš Herman (gar.), Milan Němec (gar.)
Cvičící:
Aleš Herman (gar.), Milan Němec (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant předmětu:doc.Němec

Cyklus přednášek představuje ucelený soubor poznatků o vlastnostech,výrobních metodách a možnostech použití slitin železa na odlitky,ze kterých je vyráběno více než 75%celosvětové produkce odlitků,která činila v r.2006 85mio.t odlitků

Požadavky:
Osnova přednášek:

Slitiny železa na odlitky. Litiny:základy krystalizace a tvorba struktury litin.Faktory ovlivňujicí konečnou krystalizaci. Tavení litin.Tavení litin v kuplovně.Tavení litin v el.pecích. Druhy litin,jejich vlastnosti a výroba.Litina s lupínkovým grafitem.Vliv základních prvků na vlastnosti.Grafitizační očkování. Litiny s kuličkovým grafitem. Metalurgické základy výroby LKG.ADIlitina.Litiny s červíkovitým grafitem.Temperované litiny.Žíhací cykly TL.Litiny pro specifické účely.Ocele na odlitky.Rozdělení ocelí na odlitky.Oceli pro strojírenskou metalurgii.Tavení ocelí v el.pecích.Tepelné zpracování ocelí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je dát studentům doktorandského studia,zaměřeným nejen na oblast slévárenské technologie,hlubší informace o vlastnostech a možnostech použití významného sektoru strojírenských materiálů

Studijní materiály:

Plachý J.,Němec M.,Bednář B.: Teorie slévání,ČVUT Praha 1997

Plachý J.,Němec M.:Metalurgie a technologie slévárenských slitin,ČVUT Praha 1993

Gedeonová Z.,Jelč I.:Metalurgia litin,HF TU Košice 2000

Bailey F.W.J.:Fundamentals of engineering metallurgy and materials,Cassell Co.Ltd.London 1975

Sylvia Gerin J.:Cast metals technology,Addison-Wesley Publ.Comp. London 1972

Karsay S.I..:Ductile iron production practises.American Foundrymen´s Society,1975

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10919602.html