Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technologie zpracování plastů a kompozitů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2333024 Z 2 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními technologiemi zpracování plastů a kompozitních materiálů a s problematikou spojování a recyklace těchto materiálů. Součástí předmětu jsou exkurse a praktická cvičení, na kterých si studenti vyrobí kompozitní díl, provedou zkoušky mechanických vlastností, vyzkouší si lepení a obrábění kompozitních dílů a opravy.

Požadavky:

100% účast na cvičeních a exkursích. Vypracování a uznání referátu.

Osnova přednášek:

1.Úvodní přednáška, historie, materiály, technologie, problematika výroby a zpracování plastů.

2.Reologie plastů.

3.Extruze plastových dílů.

4.Technologie vstřikování plastů - technologie.

5.Technologie vstřikování plastů - nástroje, stroje.

6.Další technologie zpracování plastů.

7.Spojování plastů.

8.Kompozitní materiály - druhy, rozdělení.

9.Technologie zpracování kompozitů.

10.Mechanické vlastnosti kompozitů - konstrukce a výpočty.

11.Kompozity pro leteckou techniku, hybridní kompozity.

12.Spojování kompozitů, zkoušení.

13.Recyklace plastových a kompozitních dílů.

14.Závěrečná přednáška, shrnutí, diskuse.

Osnova cvičení:

1.Úvodní cvičení - zadání referátu.

2.Exkurse vstřikovna.

3.Exkurse nástrojárna.

4.Exkurse LA Composite.

5.Zpracování kompozitů - přípravky, separace, nástřih, skladba, vytvrzení.

6.Zpracování kompozitů - demontáž přípravků, čištění přípravků, obrábění dílů a opravy.

7.Zpracování kompozitů - zkoušky mechanických vlastností. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Krebs, J.: Teorie zpracování nekovových materiálů. TU v Liberci, 2006

2.Lenfeld, P.: Technologie II (Zpracování plastů). TU v Liberci, 2006

3.Příloha TT Plasty

4.www

Poznámka:

Plastics and Composites Manufacturing Technology

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10918002.html