Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie slévání

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
W33A007 ZK 5P+0C česky
Přednášející:
Aleš Herman (gar.), Bohumír Bednář (gar.)
Cvičící:
Aleš Herman (gar.), Bohumír Bednář (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Garant předmětu: doc. Milan Němec

Materiály pro výrobu forem. Písky a pojiva. mechanické, tepelné a chemické vlastnosti písků. Jíly, vodní skla a umělé pryskyřice. Výroba forem. Lití do kovových forem. Tavení kovů. Slévárenská metalurgie. Očkování. Vlastnosti roztavených kovů. proudění kovů. Doba plnění formy. Návrh vtokových soustav. Teplotní gradienty. Tuhnutí kovů a slitin. Nálitkování. Konstrukce odlitků. Tepelné zpracování. Vady odlitků. Kontrola a řizení jakosti.

Požadavky:

Nauka o materiálu

Slévárenská technologie

Osnova přednášek:

Mechanické, tepelné a chemické vlastnosti písků.

Jíly, vodní skla a umělé praskyřice.

Výroba netrvalých forem.

Lití do kovových forem.

Tavení kovů.

Slévárenská metalurgie.

Očkování.

Vlastnosti roztavených kovů. Proudění kovů. Doba plnění formy. Návrh vtokových soustav.

Teplotní gradienty.

Tuhnutí kovů a slitin. Nálitkování.

Konstrukce odlitků.

Tepelné zpracování.

Vady odlitků.

Kontrola a řizení jakosti.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

prohloubit teoretické základy výroby odlitků

Studijní materiály:

Vetiška, A.: Teoretické základy slévárenské technologie. SNTL, Praha, 1972.

Beeley, P.: Foundry technology. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001

Elbl, T. a kol.: Vady odlitků ze slitin železa. MATECS, Brno, 1992.

Grígerová, T. a kol.: Zlievarenstvo neželezných kovov. ALFA, Bratislava, SNTL, Praha, 1988.

Campbell, J.: Castings. Buttewoth-Heinemann, Oxford, 2002

Přibyl, J.: Řízené tuhnutí ocelových odlitků. SNTL, Praha, 1986.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10917402.html