Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Systémy řízení kvality

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O015 ZK 5P+0C
Přednášející:
Jan Kožíšek (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět je určen studentům doktorského studia. Předmět seznamuje studenty s problematikou jakosti a metrologie v podniku. To znamená zabezpečit potřebnou jakost výrobků a služeb v podniku. K tomu studentovi slouží znalosti spirály jakosti dle norem ISO 9000:2000. Význam jakosti je jejím průřezem celým podnikem. Dále si student prostuduje a aplikuje „Sedm základních nástrojů pro řízení jakosti“. Kromě sedmi základích nástrojů se zabývá teorií spolehlivosti, statistickou analýzou výrobního procesu, statistickou regulací, statistickou přejímkou. Dále je potřebné, aby doktorand (student doktorského studia) zvládl sedm nových nástrojů pro management jakosti a specifické metody managementu jakosti včetně ekonomiky jakosti. Příručka jakosti je vodítkem pro použití všech předcházejících metod.

Požadavky:

Zkouška z kapitol v osnově.

Osnova přednášek:

Etapy tvorby jakosti, norma ISO 9000:2009; spirála jakosti. Metrologie v řízení jakosti. Sedm základních nástrojů pro řízení jakosti. Statistická kontrola jakosti a její metody. Statistická analýza výrobního procesu, statistická regulace, statistická přejímka. Spolehlivost. Systém řízení jakosti v podniku, význam příručky jakosti a oborových směrnic jakosti. Specifické metody managementu jakosti a jejich použití. Sedm nových nástrojů pro management jakosti a jejich aplikace. Ekonomika jakosti.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kožíšek, Jan, Stieberová Barbora: Management kvality I, V ČVUT, Praha 2015;

Kožíšek, Jan, Stieberová Barbora.: Management kvality II, V ČVUT, Praha 2010;

Plura, Jiří.: Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha 2001;

Tošenovský, Josef, Noskievičová, Darja: Statistické metody pro zlepšování jakosti, Montanex, Ostrava 2000;

Nenadál, Jaroslav: Měření v systémech jakosti, Management Press, Praha 2004;

Juran, Joseph, M., De Feo, Joseph, A.: Juran´s Quality Handbook, McGraw-Hill, New York 2010 ; Bo Bergman, Klefsjö Bengt: Quality, Studentlitteratur AB, Lund 2010

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10902102.html