Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Řízení výroby a provozu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O012 ZK 5P+0C
Přednášející:
Michal Kavan (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět ukazuje způsoby jak správně analyzovat výrobní systémy z pohledu produktivního toku materiálu a odpovídajících informací, skladování, výpočtů kapacit i průběžných dob výroby. Zabývá se důležitými nástroji řešení uvedených problémů, jako: pravděpodobnosti vzniku zásob, teorii front, prognózování poptávky pro agregátní i podrobné plánování výroby, statickou i dynamickou optimalizací výrobních systémů. V části plánování a rozvrhování strojírenské výroby se zabývá analýzou úzkých míst a nárazníkovými zónami. Učí studenty vhodně využívat různé taktiky velikostí výrobních dávek, při úvahách sezónních odchylek poptávky. Předmět také obsahuje metody vedení zaměstnanců k hladkému toku práce.

Požadavky:

Zkouška z kapitol v osnově.

Osnova přednášek:

Analyzování produktivity výrobních systémů z hlediska toku materiálu i odpovídajících informací. Problematika skladování a řízení zásob, výpočtů kapacit i průběžných dob výroby. Pravděpodobnosti vzniku zásob, teorie front, prognózování poptávky, agregátní i podrobné plánování výroby. Statická i dynamická optimalizace výrobních systémů. Plánování a rozvrhování strojírenské výroby, analýza úzkých míst a nárazníkových zón. Taktiky velikostí výrobních dávek, sezónní odchylky poptávky, metody vedení zaměstnanců k odvádění hladkého toku práce. Integrace podnikání, tvořivosti a konstrukce prototypů s moderní výrobou. Spolupráce s podnikovými odborníky, osvojení si praktických znalostí a vzájemně užitečné nákladové strategie. Efektivní uspokojování potřeb zákazníků. Moderní metody produktivní výroby

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:

Předmět usiluje vychovat přední produkční odborníky a výrobní inovátory, kteří umějí integrovat podnikání, tvořivost a konstrukci prototypů s moderní výrobou. Studenti budou směrování ke spolupráci s podnikovými odborníky, s cílem si osvojit praktické znalosti a vzájemně užitečné nákladové strategie, k efektivnímu uspokojování potřeb zákazníků. Předmět je zaměřen na studium moderních metod pro řízení produktivní výroby.

Studijní materiály:

[1] Abramovitz, M (May 1956). „Resource and Output Trends in the United States since 1870“. American Economic Review (NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH) 46 (2): 5-23.

[2] Bechler, J.G (1984). The Productivity Management Process. American Productivity Center.

[3] Boutellier, Roman; Gassmann, Oliver and von Zedtwitz, Maximilian (2000). Managing Global Innovation. Berlin: Springer. p. 30. ISBN 3-540-66832-2.

[4] Clark, Charles H. (1980). Idea Management: How to Motivate Creativity and Innovation. New York: AMACOM.

[5] Damanpour, F. (1996), „Organizational complexity and innovation: developing and testing multiple contingency models“, Management Science, Vol. 42 No. 5, pp. 693-716.

[6] Damanpour, F., & Aravind, D. (2012). Managerial innovation: Conceptions, processes, and antecedents. Management and Organization Review, 8(2), 423-454.

[7] Dilworth, J.B.: Production and operations management. London: McGRAW - Hill, Internati-onal Editions, 1996.

[8] Godin, Benoît (2008). „Innovation: the History of a Category“. Project on the Intellectual History of Innovation.

[9] Gollop, F.M. (1979). „Accounting for Intermediate Input: The Link Between Sectoral and Aggregate Measures of Productivity Growth“. Measurement and Interpretation of Productivity, (National Academy of Sciences).

[10] Griffin, Ricky. 2011. Fundamentals of management. New York: Cengage Learning.

[11] Jorgenson, D.W.; Griliches, Z. (1967). „The Explanation of Productivity Change“. Review of Economic Studies 34 (99): 249-283. doi:10.2307/2296675. JSTOR 2296675.

[12] Jorgenson, D.W.; Ho, M.S., Samuels, J.D. (2014). „Long-term Estimates of U.S. Productivity and Growth“ (PDF). Tokyo: Third World KLEMS Conference.

[13] Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada Publishing, 2002.

[14] Kavan M.: Výrobní management, Ediční středisko ČVUT, 2006.

[15] Kelly, P. and Kranzburg M. (1978). Technological Innovation: A Critical Review of Current Knowledge. San Francisco: San Francisco Press.

[16] Kurosawa, K (1975). „An aggregate index for the analysis of productivity“. Omega 3 (2): 157-168. doi:10.1016/0305-0483(75)90115-2.

[17] Levine, Arthur. 1980. Why innovation fails. Albany: State University of New York Press.

[18] Malerba F. (2008). Innovation Networks in Industries. UK: Edward Elgar Publishing Limited.

[19] OECD estimates of labour productivity levels

[20] Paul, B. 2007. Entrepreneurship and Innovation Opportunity, Innovation and Entrepreneurship. In: Paul, B. (eds). Entrepreneurship and Small Business, New York: Palgrave Macmillan. p. 55-76.

[21] Productivity and Costs - Bureau of Labor Statistics United States Department of Labor: contains international comparisons of productivity rates, historical and present

[22] Productivity Statistics - Organisation for Economic Co-operation and Development

[23] Rickne, Annika; Laestadius, Staffan; Etzkowitz, Henry (2012). Innovation Governance in an Open Economy: Shaping Regional Nodes in a Globalized World. United States and Canada: Routledge.

[24] Saari, S. (2006). „Productivity. Theory and Measurement in Business“ (PDF). Espoo, Finland: European Productivity Conference.

[25] Saari, S. (2006a). Productivity. Theory and Measurement in Business. Productivity Handbook (In Finnish). MIDO OY. p. 272.

[26] Saari, S. (2011). Production and Productivity as Sources of Well-being. MIDO OY. p. 25.

[27] Schreyer, P. (2005). „Measuring Productivity“ (PDF). Tokyo: OECD.

[1] Siltala, R., Taatila, V. & Alajääski, J. (2014). Finnish teachers' views on innovative teaching. In Virkajärvi, M. (eds.) 2014. Työn tulevaisuus. University of Tampere. Tampere, Finland, 280-297.

[28] Silverstein D. (2008) Insourcing Innovation How to Achieve Competitive Excellence Using TRIZ. US: Auerbach Publications.

[29] Tidd, Joe and Bessant, John (2009). Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change 4e - first ed. with Keith Pavitt. Chichester: Wiley.

[30] Trott, Paul (2005). Innovation Management and New Product Development. Prentice Hall. ISBN 0273686437.

[31] Verloop J. (2004). Insight in Innovation: Managing Innovation by Understanding the Laws of Innovation. Netherlands: Elsevier B.V.

[32] Wagner, Stephen. 2008. Managing innovation: the new competitive edge for logistics service-providers. Vienna: Haupt.

[33] Zbaracki, M. J. (1998). The rhetoric and reality of total quality management. Administrative Science Quarterly, 43: 602-638.

Poznámka:

Předmět je určen doktorskému studijnímu programu, zkoušející: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901802.html