Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Manažerské informační systémy a řízení znalostí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O005 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Role manažerů a jejich informační potřeby. Strategické řízení a jeho informační podpora In-telektuální kapitál, jako zdroj konkurenceschopnosti podniku, učící se organizace. Znalosti a jejich typologie, tvorba znalostí, skryté a zjevné znalosti, znalostí spirála, kodifikace znalostí. Funkce a struktura MIS (Business Intelligence) a jejich postavení v architektuře podnikových IS. Datové sklady, datová tržiště a znalostní portály. Hodnocení a výběr MIS a postup při jejich výstavbě a zavádění. Systémy řízení znalostí (Knowledge Management), jejich funkce a struktura. Postup při výstavbě systému řízení znalostí... Konkurenční zpravodajství (Com-petitive Intelligence) a vytěžování externích informačních zdrojů. Etické a právní aspekty.

Požadavky:

Výuka probíhá formou pravidelných konzultací. Požadavky ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu.

Osnova přednášek:

Role manažerů a jejich informační potřeby. Strategické řízení a jeho informační podpora In-telektuální kapitál, jako zdroj konkurenceschopnosti podniku, učící se organizace. Znalosti a jejich typologie, tvorba znalostí, skryté a zjevné znalosti, znalostí spirála, kodifikace znalostí. Funkce a struktura MIS (Business Intelligence) a jejich postavení v architektuře podnikových IS. Datové sklady, datová tržiště a znalostní portály. Hodnocení a výběr MIS a postup při jejich výstavbě a zavádění. Systémy řízení znalostí (Knowledge Management), jejich funkce a struktura. Postup při výstavbě systému řízení znalostí... Konkurenční zpravodajství (Com-petitive Intelligence) a vytěžování externích informačních zdrojů. Etické a právní aspekty.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bébr R., Doucek P.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Profesional Pub-lishing, 2005

Dohnal J, Pour J. : Architektury informačních systémů. Management Press 1997

Groff T., R., Jones T., P.: Introduction to Knowledge Management. Butterwoth Heinemann, 2003

Keřkovský M., Drdla M.: Strategické řízení firemních informací. C.H.Beck, 2003

Novotný O., Pour J., Slánský D.: Business Intelligence. Jak využít bohatství ve vašich datech. Grada Publishing, 2005

Mládková L.: Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak jí využít. C.H.BECK, 2005

Mládková L.: Management znalostí v praxi. Professional Publishing, 2004.

Molnár Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing 2001

Truneček J.: Management znalostí. C.H.BECK. 2004

Sklenák V. a kol.: Data, informace, znalosti a Internet. C.H.BECK, 2004

Rothenberg H., Ericsson S.: From Knowledge to Inteligence. Elsevier Buttenworth - Heine-mann, 2005

McGonagle J. M,. Vella C.M.:The Manager's Guide to Competitive Intelligence. Praeger Pub-lishers, 2003

Rumizen M. C.: Complete Idiot's Guide to Knowledge Management. Alpha; 2001

Davenport T. H., Prusek L.: Working Knowledge. Harvard Business School Press 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10901102.html