Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Kvantitativní metody v ekonomice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W38O003 ZK 5P+0C
Přednášející:
Jan Kožíšek (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět uvádí doktoranda do problematiky statistických a rozhodovacích metod a metod operační analýzy v ekonomice. Jako metody se v tomto předmětu používají popisná statistika, regresní a korelační analýza, časové řady, počet pravděpodobnosti, statistický odhad, ověřování statistických hypotéz, modely návazných procesů (CPM a PERT), řízení zásob, lineární programování, simulace (Monte Carlo), metody obnovy a údržby, strukturní analýza, ekonometrické modely včetně indexní analýzy.

Požadavky:

Zkouška z kapitol v osnově.

Osnova přednášek:

Statistický soubor a jeho popis charakteristikami. Regresní a korelační analýza. Pravděpodobnostní modely (rozdělení). Náhodný výběr a výběrová rozdělení. Statistický odhad. Ověřování statistických hypotéz. Rozhodování za neurčitosti. Analýza rozptylu. Etapy rozhodovací analýzy a tvorba modelů. Modely lineárního programování. Modely řízení zásob. Modely obnovy a údržby. Modely hromadné obsluhy. Modely spolehlivosti. Strukturní modely. Modely návazných procesů. Modely simulační. Extrémy funkcí jedné proměnné a více proměnných. Ekonometrické modely.

Osnova cvičení:

Konzultační forma

Cíle studia:
Studijní materiály:

Kožíšek, Jan: Statistika, V ČVUT, Praha 2006;

Kožíšek, Jan: Operační a systémová analýza II, ES ČVUT, Praha 1991;

Gros, Ivan: Kvantitativní metody v manažerském rozhodování, Grada, Praha 2006;

Kožíšek, Jan, Stieberová, Barbora: Statistická a rozhodovací analýza, VČVUT, Praha 2014;

Kožíšek, Jan: Ekonomická statistika a ekonometrie, VČVUT, Praha 2005;

Wisniewski, M.: Metody manažerského rozhodování, Grada Publishing, Praha 1996; Kožíšek, Jan, Stieberová Barbora: Statistika v příkladech, Verlag Dashöfer, Praha 2012

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet10900902.html